Oikeusasiamiehen on ryhdyttävä selvittämään, millaista hoitoa koronaan sairastuneet vanhukset ovat saaneet ja saavat kodinomaisissa vanhustenhoidonyksiköissä, vaatii kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Arja Juvonen.

Vaade perustuu sille, että THL ei ole tilastoinut koronaan menehtyneitä hoivakotien vanhuksia.

– Tilastoja pahempaa on kuitenkin vanhusten saaman hoidon epävarmuus ja laatu: onko vanhustenhoivassa riittävät resurssit perushoitoon, oireiden mukaiseen erikoissairaanhoitoon ja saattohoitoon Lain mukaan jokaisella on oikeus hyvään hoitoon, Arja Juvonen täsmentää.

Huolimattomuutta ja välinpitämättömyyttä

Tilastovirhe osoittaa suurta huolimattomuutta ja välinpitämättömyyttä, mutta myös sen, että THL ja STM eivät näytä tietävän, mitä vanhustenhoivassa todellisesti tapahtuu. Millainen on vanhusten koronasairastuvuus ja miten sairastuneita hoidetaan eri puolella Suomea. Vanhustenhoivassa on koronakriisi, mutta THL ja STM ovat hiljaa, Juvonen kritisoi.

Potilaat eriarvoisessa asemassa

Korona on kaikille vakavasti sairastuneille raju: hengitysvaikeuksia, keuhkokuumetta, veren liiallista hyytymistä, elintoimintojen romahtamista, happivajeesta johtuvaa sekavuutta ja yleistä kivuliaisuutta.

– Sairaalassa potilaan on mahdollista päästä palliatiiviseen hoitoon eli kivunlievitykseen ja happihoitoon ja hengityskoneeseen sekä sedaatioon eli nukutukseen sairauden ollessa pahimmillaan. Vanhustenhoivassa tilanne on toinen, sillä kodinomaisilta hoivayksiköiltä ei vaadita sairaalatason osaamista, Juvonen sanoo.

– Kotonaviruspotilaat ovat eriarvoisessa asemassa keskenään.

Kaikki irti yksityisestä osaamisesta

Juvonen mielestä THL:n ja STM:n olisi ryhdyttävä etupainotteisesti toimiin ja organisoitava erikoisssairaanhoidon sekä saattohoidon apu ja tuki kodinomaisiin hoivakoteihin, mikäli siihen on tarvetta.

– Mikäli sairaanhoitopiirien resurssit eivät riitä hoivakoteihin, on palvelua hankittava yksityisiltä palveluntuottajilta. Kun tilanne on päällä, on otettava myös kaikki irti yksityisistä erikoissasairaanhoidon ja saattohoidon osaajista, Juvonen toteaa.

SUOMEN UUTISET