Euroopan komissio antoi 13.5.2020 ohjeita ja suosituksia, jotka liittyvät EU-maiden Covid19-pandemian seurauksena asettamien matkustusrajoitusten vaiheittaiseen poistamiseen. Komission tiedonanto sisältää yksityiskohtaisia suosituksia vaiheittaisista toimista vapaan liikkuvuuden palauttamiseksi.


Tiedonannon mukaan matkustusrajoituksia ja rajatarkastuksia olisi poistettava niiltä alueilta ja niistä jäsenvaltioista, joiden epidemiologinen tilanne on riittävän samanlainen ja kehittyy myönteisesti.

– Ylä-Lapissa Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnat rajoittuvat Norjan rajaan. Rajan yli käydään vilkkaasti kauppaa. Liikenne ja tavaravirrat liikkuvat rajan yli, ja elinkeinoelämälle rajan ylittävä kauppa on tärkeää. Rajakaupan tyrehdyttyä, on rajakauppaa tekevien yritysten tilanne kriittinen, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso.

– Vähitellen väljenevien rajoitustoimien yhteydessä julkinen huomio on kiinnittynyt lähinnä Ruotsin rajalle. Norjan rajalla elinkeinoelämä odottaa turhautuneena liikkumisrajoitusten vähentämistä ja poistamista.

Suomessa ja Norjassa samankaltainen tautitilanne

Juuso sanoo, että Ruotsin valitsemasta toimintalinjasta poiketen Norjassa ja Suomessa valtiojohto on tehnyt voimakkaita ja monipuolisia rajoitustoimia epidemian leviämisen rajoittamiseksi.

– Epidemiologinen tilanne onkin Norjassa ja Suomessa kehittynyt myönteiseen suuntaan rajoitustoimien seurauksena ja on samanlainen.

– Suomessa valtioneuvosto on usein korostanut epidemian rajoittamista koskevassa päätöksenteossaan välttämättömyyden edellytyksen olemassaoloa. Koska epidemiologinen tilanne Suomessa ja Norjassa on samanlainen, eivät rajatarkastukset Suomen ja Norjan rajalla ole enää välttämättömiä. Hallituksen tulee pikaisesti aloittaa neuvottelut Norjan kanssa liikkumisrajoitusten poistosta, vaatii aiheesta kirjallisen kysymyksen jättänyt Juuso.

SUOMEN UUTISET