Sote-uudistukseen liittyvä palkkaharmonisointi tulee olemaan vielä hallitukselle kuuma peruna, toteaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen.

– Asiasta ei juurikaan puhuta, vaikka se on yksi keskeisimmistä asioista, jonka arvioidaan tuovan myös mittavia kustannuksia sote-uudistuksessa. Asia on myös työntekijän ja työnantajan näkökulmasta merkittävä: työntekijää se kannustaa, mutta työnantajalle tuo kustannuksia.

”Summia vedetään täysin hatusta”

Myös eduskunnan tarkastusvaliokunta nosti valinnanvapauslakiin liittyvässä lausunnossa esiin palkkaharmonisointiin liittyvien henkilöstömenojen kasvun ja sen, että kustannusten mittaluokkaa ei ole kyetty täsmentämään.

– Summia vedetään siis täysin hatusta. Arviot ovat 75-700 miljoonaa, mutta asiantuntijoiden mukaan tuo summa tulee ylittymään, Juvonen sanoo.

Hoitajat vanhusten luo virtuaalisesti

Valtiovaraministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut eduskunnassa, ettei valinnanvapaus ole säästötoimi. Kuitenkin sotella haetaan kolmen miljardin euron säästöjä ja osan säästöistä arvioidaan tulevan teknologian ja digitalisaation kautta.

– Hetemäen muistiossa ideaksi nostettiin muun muassa ns. virtuaaliset kotihoitajan kotikäynnit vanhusten luona. Tällä on arvioitu säästettävän 20-40 hoitajan fyysistä asiakaskäyntiä vuorokaudessa, Juvonen muistuttaa.

– Palkkaharmonisointi eli palkkojen korottaminen on yksi parhaimpia asioita esimerkiksi sen matalapalkkaisen hoiva-alan työntekijän näkökulmasta. Hoitoalan palkat, mutta myös muut palkkaerot, on korjattava oikeaan mittaluokkaan jokaisen kohdalla. Pidän kuitenkin myös tärkeänä, että hyvä työntekijä saa tehdystä työstään ja panostuksistaan myös henkilökohtaista pätevyyslisää, sen mahdollisuuden on siis säilyttävä.

Kotihoidon henkilöstöä ei voi vähentää

Palkkaharmonisointiin liittyy Juvosen mielestä myös suuri uhkakuva.

– Sen aiheuttamista kustannuksista lähdetään varmasti tekemään keppihevosta henkilöstön vähentämiseksi ja työntekijöiden kelpoisuusehtojen heikentämiseksi. Nuo asiat vaanivat soteuudistuksessa ja ovat merkittäviä riskitekijöitä myös potilasturvallisuuden kannalta. Tuollaista kehitystä vastaan on siis taisteltava.

– Virtuaalihoitajamalli on juuri asiakkaan tilannetta heikentävä esitys. Se on kerrassaan karmaiseva. Kyllä kotona asuvan ja kotihoidon piirissä olevan vanhuksen luona on käytävä fyysisesti, henkilökohtaisesti. Muutoin emme enää edes puhu hoitotyöstä. Kotihoidon henkilöstöä ei voi vähentää, Juvonen toteaa.

SUOMEN UUTISET