Valkoposkihanhien metsästyksen salliva kansalaisaloite on kerännyt kymmenessä päivässä 13000 allekirjoitusta.

Aloitteessa perustellaan metsästyksen sallimista lajin elinvoimaisuudella ja sen aiheuttamilla vahingoilla. Viro ja Ruotsi ovat sallineet rajoitetun metsästyksen.

– Valkoposkihanhi metsästettiin sukupuuton partaalle 1960 -luvulla, mutta suojelutoimilla laji on saatu elinvoimaiseksi ja menestyväksi, jopa siihen pisteeseen, että sen aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi metsästyksen salliminen on perusteltua. Koska valkoposkihanhi aiheuttaa viljelykasveille ja muulle omaisuudelle vakavaa vahinkoa pitäisi lajin rajoitettu metsästys sallia mahdollisimman pian osana lintujen aiheuttamien vahinkojen ehkäisyä, aloitteen perusteluissa todetaan.

– Valkoposkihanhen kannan kehitys ei anna perusteita lajin erityiselle suojelemiselle vaan kanta kestäisi jo rajoitetun metsästyksen. Virossa ja Ruotsissa, jotka ovat myös Bernin sopimuksen allekirjoittaneet, valkoposkihanhien metsästys on sallittu pelloilta satovahinkojen ehkäisemiseksi ja rajoitetusti metsästystä on suoritettu myös puistoista ja esimerkiksi golf-kentiltä. Samoin voitaisiin siis toimia myös Suomessa.

SUOMEN UUTISET