Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää ehdottaa lastensuojeluasioiden siirtämistä käräjäoikeuksien käsiteltäviksi. Tällä hetkellä esimerkiksi vastentahtoisten huostaanottojen ratkaisu tehdään hallinto-oikeuksissa, joissa käsittelyajat venyvät kohtuuttoman pitkiksi. Taustalla on vuonna 2008 muuttunut lastensuojelulaki, jota ennen ratkaisut olivat kunnallisilla lautakunnilla.

Eduskunnassa käsiteltiin viime viikolla valtioneuvoston selontekoa oikeudenhoidosta. Kansanedustaja Juha Mäenpää piti puheenvuoron aiheen tiimoilta nostaen huomionsa keskipisteeksi erityisesti lastensuojeluasiat.

Mäenpää nosti puheenvuoronsa alussa tarkasteluun hallinto-oikeudelliset asiat. Selonteon mukaan joissakin hallinto-oikeuksien asiaryhmissä keskimääräiset käsittelyajat ovat pitkiä, jopa yli puolitoista vuotta. Kansanedustajan mielestä ne pitäisi saada todella paljon lyhyemmiksi. Mäenpää yhdisti aiheen lastensuojelun tilanteeseen.

– Olen järjestänyt tässä lähikuukausina kolme lastensuojeluiltaa. Siellä on tullut paljon esille näitä ongelmia, joissa kansalaiset kokevat, että heitä on joko kohdeltu väärin tai he eivät ole saaneet oikeutta tai se oikeuden saaminen on kestänyt liian pitkään. Esimerkiksi jos lastensuojelussa joku kansalainen kokee tulleensa väärin kohdelluksi, niin käsittelyajan pituus on aivan kohtuuttoman pitkä, hän havainnollisti tilannetta.

Päätökset sosiaalitoimelta käräjäoikeuksille

Mäenpää hahmotteli lastensuojelun prosesseihin merkittäviä rakenteellisia muutoksia.

– Nyt, kun hallitus vaihtuu, lastensuojeluasia pitäisi siirtää käräjäoikeuden alle siten, että käräjäoikeus tekee päätöksen esimerkiksi viikon kuluessa sosiaalitoimen esityksestä, eikä niin, että sosiaalitoimi tekee itse sen päätöksen, Mäenpää kaavaili.

– Käräjäoikeudessa tulisi olla joko lasten asioihin erikoistunut osasto tai henkilöitä, jotka huolehtivat lastensuojelun ja huoltajuusasioiden käsittelystä. Tai sitten pitäisi olla ehkä erityistuomioistuin.

Puheensa lopuksi Mäenpää huomautti, että järkeistämällä toimintoja on mahdollisuus saada aikaan huomattaviakin säästöjä ilman varsinaisia resurssien leikkauksia.

Asiantuntija Mäenpään linjoilla

Samoilla linjoilla on myös Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden emeritusprofessori J. P. Roos, joka siirtäisi huostaanottojen käsittelyn hallinto-oikeuksilta käräjäoikeuksille, joita olisi vahvistettu lastensuojelun asiantuntemuksella. Toinen vaihtoehto olisi hänen mukaansa erillinen perheoikeus. Roosin ajatuksista uutisoitiin jo vuonna 2014.

– Hallinto-oikeudet eivät ole näytöstä kiinnostuneita tuomioistuimia. Ne katsovat vain, onko prosessi mennyt oikein, hän selvensi tuolloin.

Roos myös ottaisi lastensuojelutyöntekijöiltä pakkotoimioikeudet pois ja veisi tuomioistuinkäsittelyyn heti tapaukset, joissa vanhemmat ja lapset panevat hanttiin.

Suomen Uutiset