SplitShire / Pixabay

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden äärimuodot kuten intersektionaalinen feminismi ja vainoharhainen valkoisen ylivallan kitkeminen ovat hivuttautuneet perinteisiin organisaatioihin muodikkaiden markkinointi- ja johtamisoppien kautta. Alan johtavat konsultit opettavat ”diversiteettiä” ja ”inklusiivisuutta”. Esimerkiksi mainosten kuvasto ja yrityksen henkilöstö saattavat näyttää ”liian valkoiselta”. Tasa-arvoksi ja sosiaaliseksi oikeudenmukaisuudeksi verhoiltu myyttinen oppijärjestelmä ei ole ensisijaisesti kiinnostunut ihmisistä yksilöinä ansioiden perusteella, vaan valikoitujen viiteryhmäjakojen...  Lue lisää >

SU

Suomen Perusta on tehnyt tähän mennessä kattavimman tilastotutkimuksensa maahanmuuttajille maksetusta toimeentulotuista. Torstaina julkaistava tutkimus tuo uutta tietoa toisen polven maahanmuuttajien kotoutumisesta maksettujen toimeentulotukien valossa. Vuonna 2018 kaikista pääkaupunkiseudun toimeentulotuista noin 40 %:ia maksettiin maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien osuus veronmaksajien maksamista tuista lähes tuplaantui vuosina 2007-2018, ja tämä johtuu lähes yksinomaan Lähi-Idästä tulleista.  Lue lisää >

Parikymmentä vuotta sitten ajatus siitä, ettei biologista sukupuolta ole olemassakaan, tai että sukupuoli on vain “sosiaalinen konstruktio”, oli nousukiidossa akateemisessa maailmassa. Nyt biologian kieltäminen on jo länsimainen yhteisönormi. Historioitsija ja sukupuolentutkija Christopher Dummitt tunnustaa Quillette-verkkojulkaisussa, ettei konstruktionismi perustunut mihinkään tutkimustulokseen.  Lue lisää >

Flickr/rdesign812

Konservatiivien voitto Ison-Britannian parlamenttivaaleissa, Yhdysvaltain demokraattien kipuilu, Ruotsin sosiaalidemokraattien historiallisen alhainen galluptulos ja Suomen vasemmistohallituspuolueiden kannatuksen heikkeneminen antavat helposti käsityksen, että ajan henki olisi vasemmistolle epäsuotuisa. Kaukonäköisempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että ideologia kytee vahvana. Nk. kulttuurisodan myötä erityisesti vasemmistolaisuus on onnistunut institutionalisoitumaan poliittisten puolueiden ulkopuolelle muille elämän osa-alueille. Vapaiksi mielletyissä liberaaleissa demokratioissakin on kehittynyt epäsuhtaisia...  Lue lisää >

Reimund Bertrams / Pixabay

Tieteen politisoituminen on nyt Suomessa tapetilla. Kansanedustaja Ville Tavio (ps.) esitti sosiaalisessa mediassa ajatuksen, että yliopistomaailmaan on pesiytynyt poliittisia agitaattoreita, joille tiede on väline edistää ideologisia missioita. Tämä aiheutti eri puolilla puolustusreaktioita, ja paikoittain puhutaan jopa yleisestä hyökkäyksestä tiedettä vastaan. Kriittinen keskustelu tieteen politisoitumisesta unohtui poliittisen leimaamisen tieltä. Esimerkiksi sosiologian tieteenalaa on jo pitkään kritisoitu...  Lue lisää >

Mitä yhteistä on urheiluautolla ja kovaäänisellä innokkuudella hakea vierastaistelijoita integroitavaksi suomalaiseen yhteiskuntaan? Eri aikoina yhteiskunnan huipulle on muodostunut hyväosainen eliitti, joka pyrkii erottumaan muista elämäntavoillaan. Näistä syntyy ihailtua muotia, joka leviää massojen keskuuteen ja pakottaa yläluokan keksimään uusia tapoja erottautua.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

ANALYYSI | Pääministeri Antti Rinteen hallitus kaatui. Hallituskumppani keskustan mukaan sillä ei ole luottamusta Rinteeseen. Keskustan ilmoitus toimi hallituksen kuoliniskuna, koska hallitus ei voinut saavuttaa tarvittavaa enemmistöä taakseen keskiviikon luottamusäänestyksessä. Hallituspuolueiden puheenvuorot puhuvat vahvasti sen puolesta, että taakaksi muodostuneen Rinteen häätämisestä oli etukäteen sovittu. Viimeinen, joka kähminnästä sai tiedon, oli todennäköisesti pääministeri itse.  Lue lisää >

Pixabay/rhysara

Lokakuun lopussa Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama lähetti kriittisen viestin häntä lähellä oleville, joita hän luonnehti poliittisesti valveutuneiksi (”woke”). Demokraattien hahmo ilmaisi huolensa siitä, että hänelle läheiset poliittiset voimat ovat menneet liian pitkälle identiteettipolitiikkansa kanssa. Tämä teksti pyrkii taustoittamaan, miten merkittävästä ilmiöstä on kyse, minne juuret ulottuvat, ja miten ilmiö sekä siihen viittaava käsite vaikuttavat...  Lue lisää >