Ilmasotakoulussa Jyväskylän Tikkakoskella oli perjantaina hiljaista, sillä suurin osa varusmiehistä oli harjoittelemassa Lohtajan ampuma-alueella. Ulkopuolisia vieraita Ilmasotakouluun ei enää otettu vastaan sen jälkeen, kun Puolustusvoimat päätti tehostaa toimenpiteitään koronavirustilanteen takia.

– Vain välttämättömät ruoka- ja materiaalitoimitukset hoidetaan, mutta varusmiesten omaisten ja ystävien vierailuja on rajoitettu epidemian leviämisen estämiseksi, kertoo Ilmasotakoulun tiedotussihteeri Antti Siukola.

Puolustusvoimat haluaa hidastaa koronaviruksen leviämistä merkittävillä muutoksilla, jotka astuivat voimaan tänään perjantaina. Poikkeukselliset toimenpiteet ovat voimassa toistaiseksi.

Muutokset koskevat varusmiesten ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien koulutusta, lomia sekä kertausharjoitusten järjestämistä.

Vaikuttaa koulutustavoitteisiin

Puolustusvoimat kouluttaa vuosittain noin 21 000 varusmiestä. Pääesikunnan koulutusosaston majuri Janne Kananen kertoo, että varusmiesten vapaa-ajan järjestelyitä muutetaan nyt radikaalisti.

Kanasen mukaan varusmiehet ovat viikon vapaalla kerrallaan, jonka jälkeen he ovat kaksi viikkoa palveluksessa.

– Tämä on hyvin konkreettinen muutos, sillä tähän asti viikonloput ovat olleet vapaita. Pyrimme siihen, että liikkuminen varuskuntaan vähenee ja saamme pidettyä osastot erossa toisistaan joukko-osaston sisällä. Näin varusmiehet ovat mahdollisimman vähän tekemisissä keskenään, Kananen selvittää.

Viikonloppuvapaat alkavat perjantain sijaan poikkeuksellisesti lauantaina. Kahden viikon jakson aikana koulutus jatkuu viikonlopun yli.

– Me saamme vietyä koulutuksen kohtalaisen hyvin eteenpäin, mutta kyllä se vaikuttaa koulutustavoitteisiin. Ne varmaan mataloituu tämän saapumiserän osalta, Kananen arvioi.

Valmius ylläpidetään

Asevelvollisten koulutuksen muutoksilla ylläpidetään Puolustusvoimien valmiutta sekä varmistetaan sen kyky täyttää lakisääteiset tehtävät ja toteuttaa normaaliolojen kriittiset tehtävät.

– Tämän takia on lähdetty sopeuttamaan koulutusta ja hidastamaan koronaviruksen leviämistä varuskunnissa sekä minimoimaan sen vaikutuksia, Kananen perustelee.

Eri ryhmiin kuuluvien varusmiesten keskinäiset kontaktit pyritään minimoimaan varuskunnissa erilaisilla tila- ja liikkumisjärjestelyillä.

– Vapaajaksolla sairastuva varusmies jatkaa sairastamista kotonaan. Varuskunnassa mahdollisesti sairastuva hoidetaan meidän terveydenhuollossa ja altistuneet eristetään muusta joukosta, Kananen kertoo.

Myös ulkopuolisten vierailuja varuskunnissa rajoitetaan.

Kertausharjoitukset perutaan

Puolustusvoimat ilmoitti perjantaina, että kertausharjoitukset perutaan.

Tämän vuoden suunnitelmissa oli, että velvoittaviin kertausharjoituksiin osallistuisi noin 20 000 ja vapaaehtoisiin harjoituksiin yli 10 000 reserviläistä. Lisäksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta oli tarkoitus kouluttaa noin 15 000 reserviläistä.

– Vielä ei ole selvää kuinka paljon kertausharjoituksia tullaan perumaan. Tilanne elää sen mukaan miten kauan koronavirus leviää Suomessa, Kananen toteaa.

Kanasen mukaan kertausharjoituksiin kutsutuille ilmoitetaan asiasta virallisesti.

– Aluetoimistot huolehtivat siitä, että tieto harjoitusten peruuntumisesta menee reserviläisille, Kananen sanoo.

Pääesikunta käskee erikseen keskeytetyn koulutuksen uudelleen käynnistämisestä.

Matkustusrajoituksia ja etätöitä

Puolustusvoimien palkkalistoilla on yhteensä reilut 8 000 sotilasta ja noin 4 000 siviiliä.

Koulutustoimenpiteiden lisäksi Puolustusvoimat on varmistanut johtamisjärjestelynsä sekä rajoittanut virkamatkustamista ja lisännyt etätöiden tekemistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittämiltä epidemia-alueilta helmikuun puolivälin jälkeen saapuneita Puolustusvoimien työntekijöitä on ohjeistettu pysymään poissa työpaikalta 14 vuorokautta Suomeen palaamiseen jälkeen.

Puolustusvoimissa on määräaikainen kättelykielto ja kokouksissa käytetään pääosin etäyhteyksiä.

– Tämä on ainutlaatuinen tapaus myös meille tässä laajuudessa. Olen ollut 25 vuotta virassa ja vastaavaa ei ole kohdalleni sattunut, Kananen toteaa.

Puolustusvoimat vahvisti tänään, että sen kantahenkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä on todettu koronatartunta.

MIKA RINNE