Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela toivoo Suomen rataverkkoa kehitettävän poikittaisyhteyksien osalta. Koskela on useasti peräänkuuluttanut Suomen kehäradan käyttöönottoa kokonaisvaltaisesti. Kehärata yhdistää Suomen sen leveimmältä kohdalta kulkien Porista Parkanon, Haapamäen, Jyväskylän, Pieksämäen ja Savonlinnan kautta Parikkalaan.

– Yhteysväli koostuu monenlaisista rataosuuksista, joista osa onkin jo käytössä. Valitettavasti ratayhteys pätkii Porin ja Haapamäen sekä Savonlinnan Laitaatsillan kohdalla, Jari Koskela sanoo.

Kehäradan käyttöönotto ei sisälly valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, vaikka suunnitelmassa Jyväskylän ja Pieksämäen välisen osuuden peruskunnostustarve tunnustetaan. Koskelan mielestä uusi turvallisuuspoliittinen tilanne kuitenkin antaa syyn tarkastella suunnitelmaa uudelleen.

Huoltovarmuuden kannalta tärkeää

Huoltovarmuuden kannalta ja vaihtoehtoisten reittien tärkeyden vuoksi kehäradan käyttöönotto olisi Koskelan mielestä nyt tärkeää. Radan kautta avautuisi sisäisestä Suomesta suorin yhteys läntisen Suomen satamiin Raumalle, Poriin, Kaskisiin ja Vaasaan. Näin saataisiin käyttöön vapaata meritilaa ilman Helsingin edustan risteävän meriliikenteen riskejä.

– Kehäradasta olisi mahdollista tehdä Suomen tavaraliikenteen pääyhteysväli. Poikittaisrata yhdistää kaikki Suomen pitkittäisradat. Jos tavaraliikennettä siirrettäisiin kehäradalle, vapauttaisi tämä samalla henkilöliikenteen ruuhkia pääradalla, Koskela muistuttaa.

Puolustusvoimien kalusto liikkuu parhaiten raiteilla

Kehäradan merkitys on tärkeä myös Puolustusvoimille. Radan varrella sijaitsee Niinisalon varuskunnan harjoitusalue, jossa on tänä vuonna järjestetty kansainvälisiä harjoituksia. Niitä järjestetään Nato-jäsenyyden myötä varmasti lisää.

– Puolustusvoimien raskas kalusto liikkuu näppärimmin raiteilla, ja kehäradan kautta kalustoa saadaan liikutettua satamista niin Niinisalon harjoitusalueelle kuin sisäiseenkin Suomeen, Koskela huomauttaa.

Kansanedustaja Koskela on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa tiedustellaan uuden turvallisuuspoliittisen tilanteen vaikutuksia liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sekä keinoja, joilla Suomen rataverkon ja läntisen Suomen satamien yhteensopivuutta voidaan parantaa. Koskela on aiemmin syksyllä jättänyt myös talousarvioaloitteen Suomen kehäradan valmistelutöitä varten.

Suomen Uutiset