Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela toivoo lisää panostuksia ratahankkeisiin. Käynnissä olevien hankkeiden lisäksi yksi varteenotettava ratayhteys on Porista Parkanon, Haapamäen, Jyväskylän ja Savonlinnan kautta itärajalle Parikkalaan kulkeva poikittaisratayhteys, jonka kautta avautuisivat kansainvälisetkin yhteydet. Koskela onkin puhunut jopa Pori—Pietari—Peking-radasta.

– Tämä koko Suomen halkaiseva ratayhteys pätkii tällä hetkellä Porin ja Haapamäen välillä sekä Savonlinnan Laitaatsillan kohdalla. Porin ja Haapamäenkin välinen osuus omaa jo valmiin ratakäytävän, mikä vähentää rakennuskustannuksia merkittävästi. Ratavälillä ei myöskään ole kaavarasitetta eikä radan avaaminen vaadi ympäristölupaprosessia. Tämä mahdollistaa nopeat toimet radan kunnostamiseksi, Jari Koskela huomauttaa.

Pori-Pietari-Peking-silkkitie

Ratahanketta on edistetty Pori—Parkano—Haapamäki-ratatyöryhmässä, jossa on mukana toimijoita useasta eri kunnasta ja yhteistyötä on tehty myös maakuntaliittojen kanssa. Syksyllä kansanedustaja Koskela, osa ratatyöryhmän edustajista sekä Savonlinnan kaupunginjohto jätti lausunnon poikittaisradan lisäämisestä Väyläviraston vuosien 2022—2029 investointisuunnitelmaan.

– Uusi kehäratayhteys purkaisi monia nykyisen pääradan pullonkauloja. Tavaraliikenteen siirtäminen kehäradalle mahdollistaisi myös henkilöliikenteen ruuhkien vähenemisen pääradalla. Alueellisesti ratayhteys parantaisi maakunta-Suomen elinvoimaa ja nostaisi Porin sataman merkitystä.

– Itärajalta yhteyttä olisi yhtenevän raideleveyden ansiosta helppo jatkaa Venäjälle ja aina Tyynellemerelle asti. Voidaankin puhua suorastaan uudesta Pori—Pietari—Peking-silkkitiestä, Koskela toteaa.

Vaihtoehto autoilijoiden kurittamiselle

Koskela jätti syksyllä talousarvioaloitteen, jossa pyydettiin 70 000 euroa kehäradan esiselvitystöihin. Esiselvityksen ensimmäisenä vaiheena olisi toteutettava Pori—Parkano—Haapamäki-raideyhteyden uudelleenkäyttöönoton suunnittelu. Valitettavasti talousarvioaloite kaatui eduskunnan torstaisessa budjettiäänestyksessä äänin 123-35.

– Vaikka rahaa esiselitystyöhön ei tällä kertaa tullutkaan, niin toivon, että Suomen kehärataa lähdetään vielä yhdessä tuumin edistämään. Kun hallitus haluaa pitää kiinni yltiökunnianhimoisesta ilmastopolitiikastaan, niin junayhteyksien kokonaisvaltainen kehittäminen on yksi vaihtoehto ainaiselle autoilijoiden kurittamiselle, Koskela toteaa.

Suomen Uutiset