Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela ehdottaa Huoltovarmuuskeskuksen siirtämistä työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudesta puolustusministeriön alaisuuteen. Koskela on jättänyt aiheesta toimenpidealoitteen.

– Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteon mukaan huoltovarmuus on osa yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaista kokonaisturvallisuutta. Huoltovarmuutta ei voi erottaa muusta turvallisuudesta ja se on siten myös oleellinen osa Suomen puolustuskykyä. Kun huoltovarmuus on kunnossa, kestää yhteiskunta paremmin turvallisuuspoliittisia shokkeja, Jari Koskela toteaa.

Hapuilevaa toimintaa

Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva Huoltovarmuuskeskus nousi otsikoihin koronapandemian yhteydessä keväällä 2020. Oman kasvomaskituotannon puutteessa sekä hankintayhteistyön epäselvyyksien takia maskeja tilattiin liike-elämän epämääräisiltä tahoilta, mikä aiheutti valtavan kohun. Poliittisen vastuun sijaan Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja painostettiin eroamaan.

– Huoltovarmuuskeskuksen toiminta on ollut hapuilevaa myös tänä vuonna. Turvetuotannon kohdalla Huoltovarmuuskeskus on joutunut viivyttelemään varmuusvarastojen hankintapäätöksensä kanssa. Energiaomavaraisuuden kannalta äärimmäisen tärkeän turvetuotannon suhteen ilmastonäkökulmat ovat kuitenkin painaneet huoltovarmuusnäkökulmaa enemmän ja turvetuottajat ovat joutuneet elämään epävarmuudessa, Koskela muistuttaa.

Huoltovarmuus hallittava

Koskela korostaa, että huoltovarmuudessa on kyse suomalaisen yhteiskunnan selviytymisestä ja kriisien aiheuttamien kerrannaisvaikutusten hallinnasta. Pahimmillaan huoltovarmuuden kannalta oleellisissa asioissa on haettu kompromisseja ja jopa osaoptimointeja esimerkiksi painottamalla ilmastonäkökulmaa kaiken muun kustannuksella.

– Näkisin, että siirtämällä Huoltovarmuuskeskus puolustusministeriön alaisuuteen, vahvistaisimme yhteiskuntamme kykyä varautua ja selviytyä tulevaisuuden kriiseistä paljon nykyistä paremmin, Koskela painottaa.

SUOMEN UUTISET