Perussuomalaiset julkaisi uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen ohjelmansa tiistaina. Siinä todetaan, että puolueen kaiken politiikan keskiössä on aina Suomen kansallisen edun turvaaminen. Ohjelmaan erittäin tyytyväinen perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää haluaa nostaa ohjelmasta esiin erityisesti huoltovarmuusasiat, joita hän on itse eduskuntapuheissaan säännöllisesti painottanut.

– ”Huoltovarmuuskysymyksille on annettava suurempi painoarvo aina kuntatason päätöksenteosta eduskuntaan asti.” Eipä tätä voisi paremmin sanoa, kommentoi perussuomalaisten keskeistä linjausta kansanedustaja Juha Mäenpää, joka edustaa perussuomalaisia myös valtioneuvoston joulukuussa 2021 asettamassa huoltovarmuusselonteon parlamentaarisessa seurantaryhmässä.

Tuore ohjelma on perusteellinen, ja se linjaa monipuolisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan ydinkysymyksiä. Heti alkuun todetaan, että Suomi on historiansa, kulttuurinsa, arvojensa ja yhteiskuntarakenteidensa myötä erottamaton osa läntistä sivilisaatiota ja sivistystä. Suomen kansallista turvallisuutta ja suvereniteettia ei tule missään olosuhteissa uhrata vetoamalla esimerkiksi ideologisesti värittyneeseen ja laajennettuun käsitykseen ihmisoikeuksista. Kansallista vahvaa puolustusta täydentävät tuleva jäsenyys puolustusliitto Natossa ja jo pitkään tehty laaja kansainvälinen puolustusyhteistyö.

Ukrainan sota muistutti huoltovarmuuden merkityksestä

Ohjelmassa muistutetaan, että vaikka kansainvälisen kaupan esteiden poistaminen tuo suomalaisille yrityksille suuria mahdollisuuksia, emme voi unohtaa sen riskejä kansantaloudellemme.

– Huoltovarmuuden kannalta keskeisiä sektoreita, kuten elintarvikehuoltoa ja perusinfraa, ei voi altistaa täysin sääntelemättömän kansainvälisen kilpailun alle, kertaa Mäenpää.

– Meille perussuomalaisille ja minulle itselleni huoltovarmuusasiat ovat olleet aina sydäntä lähellä. Ukrainan sota on avannut myös muiden silmiä asian suhteen. Huoltovarmuudelle on annettava suurempi painoarvo ja merkitys aina kuntatason päätöksenteosta eduskuntaan asti. Esimerkiksi Huoltovarmuuskeskus on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen laitos. Sen rahoituksen tasoa on syytä korottaa, kuten ohjelmassa vaadimme.

Perussuomalaiset näkee, että EU:n tulee Euroopan muuttuneen turvallisuusympäristön takia kiinnittää huoltovarmuustekijöihin sekä ruoka- ja energiaomavaraisuuteen enemmän huomiota ilmastopoliittisia linjanvetoja tehdessään.

Puolustusteollisuuden edellytykset varmistettava

Kotimainen asetuotanto ja puolustusteollisuus ovat kansallista huoltovarmuutta ja omavaraisuutta turvaavia tekijöitä. Perussuomalaiset vaatii, että kotimaisen puolustusteollisuuden osuutta tulee määrätietoisesti pyrkiä kasvattamaan. Kriittisten asejärjestelmien huoltovarmuutta ja poikkeusolojen tuotantoketjuja ylläpidetään hyvällä, pitkäjänteisellä kansainvälisellä puolustusmateriaaliyhteistyöllä. Kansallisten toimien lisäksi tuleva Nato-jäsenyys parantaa huomattavasti Suomen sotilaallista huoltovarmuutta.

– Myös puolustusvoimien kuljetusvälinehankinnassa tulisi suosia suomalaista. Työpaikat ja osaaminen täytyy säilyttää Suomessa. Tämä on huoltovarmuuden näkökulmasta keskeistä. Autoja on vaikea viedä kaupallisesti ulkomaille, jos kotimainenkaan toimija ei osta niitä, Mäenpää selittää.

Turve takaisin kansalliseen energiapalettiin

Perussuomalaiset haluaa turpeen takaisin kansalliseen energiapalettiin. Kyse on tässäkin huoltovarmuudesta.

– Energiapolitiikan virheet on korjattava, ja päätös luopua turpeen käytöstä tulee perua. Turve on huoltovarmuuden kannalta kriittinen täysin kotimainen energianlähde. Se on kotimaisista kiinteistä polttoaineista ainoa, jota on mahdollista asettaa varastoon merkittäviä määriä muutaman vuoden ajaksi, muistuttaa Mäenpää.

Ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ohjelmassa korostetaan lisäksi, että rahoitusjärjestelmään kohdistuviin häirintämekanismeihin on löydettävä tehokkaat vastakeinot. Vakavien häiriötilanteiden varalle tulee rakentaa riittävät varomekanismit, jotta maksujärjestelmän toimivuus säilyisi kriisitilanteissakin.

Käteismaksaminen turvattava

Maksujärjestelmien toimivuus on Mäenpään sydäntä lähellä. Kansanedustaja jätti eduskunnassa jo helmikuussa toimenpidealoitteen käteisen rahan turvaamiseksi Suomessa jatkossakin kattavasti käypänä maksuvälineenä. Hän vaati tuolloin hallitusta ryhtymään asiassa toimenpiteisiin erityisesti huoltovarmuuden ja heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten tarpeiden vuoksi.

– Asiantuntijat ovat painottaneet, että keskeistä on säilyttää riittävä käteisen huolto- ja käyttöverkosto normaaliaikoina, koska ilman sitä käteinen ei ole vaihtoehto myöskään kriisiaikoina. Mikäli verkosto päästetään liian heikoksi, sitä on vaikea palauttaa ennalleen muun maksamisen häiriötilanteessa, muistutti Mäenpää tuolloin.

– Aloitteeni herätti hieman hilpeyttä sähköiseen maksamiseen myönteisesti suhtautuvien keskuudessa, mutta hymyt hyytyivät, kun Suomen Pankki julkaisi samankaltaisen lainsäädäntöaloitteen heti seuraavalla viikolla, lisää Mäenpää huvittuneena.

Myös aluepoliittisilla ratkaisuilla on merkitystä

Lopuksi Mäenpää muistuttaa, että myös aluepoliittisilla ratkaisuilla on merkitystä huoltovarmuuden kannalta.

– Esimerkiksi kysymys Kaskisten radan eli Suupohjan radan kohtalosta on myös samalla huoltovarmuuskysymys. Rata on tärkeä erityisesti Kaskisten satamalle. Tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa mitään keskeisiä alueellisiakaan päätöksiä ei voi tehdä miettimättä Suomen kokonaisturvallisuutta, huomauttaa Mäenpää.

Perussuomalaisten ulko- ja turvallisuuspoliittisen ohjelman voi kokonaisuudessaan lukea täältä.

Ohjelma on käännetty myös englanniksi.

Suomen Uutiset