Suomen valtion budjetista on tänä vuonna varattu kehitysyhteistyöhön yhteensä huimat 1,27 miljardia euroa. Perussuomalaiset kuitenkin pitää nykyistä mallia epäonnistuneena. Perussuomalaiset linjaa, että Suomen 14 vuotta jatkuneen negatiivisen velkakehityksen vuoksi ei enää ole kestävää pitää kiinni nykyisestä kehitysavusta.

Tänään julkaistussa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ohjelmassa perussuomalaiset esittää nykyisestä kehitysapumallista luopumista.

– Malli, jota Suomi ja muu Eurooppa on harjoittanut toisen maailmansodan jälkeen, on osoittautunut epäonnistuneeksi. Valtavista summista huolimatta ei ole syntynyt positiivista kierrettä, jossa Afrikan sisäinen kauppa olisi lähtenyt toimimaan tai tuotantoketjut olisivat kehittyneet niin, että maanosan maat pystyisivät paremmin elättämään itseään, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo.

Suomen valtion budjetista on tänä vuonna varattu kehitysyhteistyöhön yhteensä huimat 1,27 miljardia euroa. Purra kuitenkin huomauttaa rahanjaon leväperäisyydestä.

– Kehitysapurahoja on valunut huomattava määrä kehitysmaiden eliittien veroparatiiseissa sijaitseville tileille ja yleiseen korruptioon. Myöskään demokratiakehitys ei ole ollut toivotunlaista, vaan itsevaltiaat ovat käytännössä normi.

Toimintatavat laitettava uusiksi

Perussuomalaiset katsoo, että harjoitetun kehitysyhteistyöpolitiikan tulokset eivät ole vakuuttavia. Suomen 14 vuotta jatkuneen negatiivisen velkakehityksen vuoksi ei enää olekaan kestävää pitää kiinni nykyisestä kehitysavusta.

– Vaadimme, että kehitysapua tulee myöntää ainoastaan ylijäämäisestä budjetista, ja siihen on asetettava nykyistä huomattavasti tarkemmat mittarit ja seurantajärjestelmät kontrolloimaan, että annetusta avusta on aitoa hyötyä.

– Kaikilta kohdemailta pitää edellyttää, että ne ottavat vastaan Suomesta käännytettävät tai karkotettavat kansalaisensa ja suostuvat saumattomaan yhteistyöhön Suomen turvallisuusviranomaisten kanssa, Purra sanoo.

Humanitaariselle maahanmuutolle stoppi

Perussuomalaiset katsoo myös, että Suomen on lopetettava nykymuotoinen humanitaarinen maahanmuutto ja että maahanmuutosta säästyneistä rahoista voidaan osa ohjata YK:n ylläpitämien pakolaisleirien olojen kehittämiseen ja kriisinhallintaan. Kriisinhallinta ei kuitenkaan saa tukea ihmissalakuljetusta Välimerellä meritaksien muodossa.

Kehitysyhteistyössä tarvitaan perussuomalaisten mukaan keinoja, jotka edistävät ihmisten elinkeinomahdollisuuksia kotiseudullaan ja vähentävät Eurooppaan ja myös Suomeen kohdistuvaa maahanmuuttopainetta, sillä suuri haaste tulevaisuudessa on monien Afrikan maiden nopea väestönkasvu.

Jo tällä hetkellä Afrikassa on 400 miljoonaa 15–35-vuotiasta, joista monella on halu paeta kurjia yhteiskunnallisia oloja Eurooppaan. Väestön ikääntyminen Euroopassa yhdistettynä Afrikan ja myös Lähi-idän merkittävästi nuorempaan väestöön, toimimattomiin yhteiskuntiin ja näköalattomuuteen lisää edelleen laajamittaisten muuttoliikkeiden mahdollisuutta.

Suomen Uutiset