Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela ehdottaa aloitettujen ja luvitettujen turvealueiden käyttämistä loppuun saakka ja niiden metsittämistä. Koskela ei pidä järkevänä Euroopan unionin ja hallituksen päätöntä ja käytännön olosuhteille vierasta sekä yksipuolista intoa ennallistaa turvealueet kosteikoiksi.

– Turvetuotantoa on ajettu alas liian nopeasti, minkä takia on iso riski, ettemme saa riittävästi korvaamatonta kasvu- ja kuiviketurvetta kasvihuoneiden sekä kotieläintilojen tarpeisiin. Myös energiaturvetta tarvitaan huoltovarmuussyistä enemmän kuin tällä hetkellä nostetaan. Järkevintä olisi nyt käyttää loppuun turvealueet, jotka on jo aloitettu tai joiden aloittaminen on lupien suhteen mahdollista, Jari Koskela painottaa.

Kasvava metsä toimii hiilinieluna

Kun alueet on nostettu loppuun, on niille Koskelan mielestä järkevintä istuttaa puuta. Esimerkiksi mänty kasvaa hyvin karuilla ja kuivilla pohjilla.

– Tällainen kasvava metsä toimisi myös hiilinieluna toisin kuin metaania ilmaan päästävä suoalue.

Nykyään vallalla olevan ennallistamisen ajatusmallin mukaan turvealueet täytyisi pitää kosteikkopääluokassa. Koskela muistuttaa, että metsitystä pidettiin vielä Juha Sipilän hallituksen aikana järkevänä tapana luoda nopeita hiilinieluja.

Kosteikkoviljelyllä ei ole aitoja markkinoita

– Turvealueen muuttaminen kosteikoksi saa tietysti olla mahdollista, jos se perustuu vapaaehtoisuuteen. Kosteikkoviljelyllä ei tällä hetkellä ole aitoja markkinoita, joten laajamittaista turvealueiden vesittämistä ei ole järkevä toteuttaa, vaikka EU ja hallitus siihen kannustavatkin, Koskela toteaa.

Kansanedustaja Koskela ei usko nykyisen hallituksen enää korjaavan turvetuotannon suhteen tehtyjä mittavia ja tuhoisia virheitä. Seuraavan hallituksen hän toivoo tekevän tarvittavat toimet, jotta turvealan hallitsemattoman alasajon lukuisia ikäviä seurauksia pystytään vielä korjaamaan niiltä osin kuin mahdollista. Turvealueiden ennallistamisen suhteen Koskela uskoo järjen vielä voittavan.

Suomen Uutiset