Kansanedustaja Ari Koponen on huolissaan koululaisten jaksamisesta. THL:n toteuttaman kouluterveyskyselyn tulokset viime vuodelta ovat hälyttäviä niin laajalla rintamalla, että viimeistään tämän on avattava Koposen mielestä päättäjien silmät.

Erityisesti tyttöjen osalta ahdistuneisuus, yksinäisyys, masennus, uupumus, päihteiden käyttö ja seksuaalinen häirintä ovat kasvussa aiempiin kyselyihin verrattuna.

Kansanedustaja Ari Koposen kotikunnan Tuusulan tuloksista nousi esiin myös kaikissa vastaajaryhmissä heikentynyt turvallisuuden kokemus sekä mielenterveyden ongelmien, keskittymisvaikeuksien ja koulu-uupumuksen lisääntyminen. Ammattikoulussa opiskelevien tilanne on yleisesti kautta linjan huonompaa kuin lukiolaisilla. Näiden ongelmien ratkaisu vaatii ennaltaehkäiseviä toimia, jotka maksavat Koposen mukaan rahaa.

– Päättäjiltä vaaditaan nyt kykyä priorisoida käytettävissä olevia varoja. Kaikilla tulisi olla kristallinkirkkaana ajatus siitä, että me olemme päättämässä asioista ensisijaisesti Suomen ja suomalaisten hyväksi, kommentoi Koponen päättäväisenä.

Lapsen tai nuoren tulisi saada apua heti

Koposen mielestä nyt ei kaivata mitään ylätason maalailua, vaan konkreettisia toimenpiteitä siitä, miten lähdemme ratkaisemaan näitä vakavia ongelmia. Yli puolet kyselyyn vastanneista oppilaista kuitenkin koki, että mieltä askarruttavista asioista pystyi keskustelemaan koulussa jonkun aikuisen kanssa.

– Juuri tähän olen halunnut kiinnittää omilla aloitteillani eduskunnassa huomiota. Lapsen tai nuoren tulisi pystyä matalalla kynnyksellä kertomaan ongelmistaan ja saamaan apua niiden ratkaisemiseksi heti.

Ryhmäytymiseen tulee Koposen mukaan panostaa entistä enemmän koronan tuoman yksinäisen ajanjakson jälkeen.

– Opetussuunnitelma sisältää useita hyviä tavoitteita, kuten yhteisöllisyyden rakentamista ja vuorovaikutustaitojen oppimista, mutta näihin ei ole varattu aikaa tuntijaossa. Olen jättänyt aloitteen ns. oman ryhmän tuntien lakisääteisyydestä. Tunneilla pystyttäisiin säännölliseen suunnitelmalliseen ryhmäytymiseen sekä kiusaamisen ennaltaehkäisyn toimintamallien harjoitteluun.

Suomen Uutiset