Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Halla-aho kirjoittaa Facebookissa korkean verotusasteen ja vasemmistolaisten ideologisten kokeilujen olevan johtamassa Suomea kohti yhteiskuntajärjestelmää, jonka suurimpia häviäjiä ovat vasemmiston äänestäjät. Julkisten palvelujen koko ajan rapautuessa hankkii yhä suurempi osa paremmin toimeentulevista palvelunsa yksityiseltä sektorilta.

Jussi Halla-aho kiinnitti huomionsa Helsingin Sanomien uutiseen, jonka mukaan suomalainen yhteiskunta on jakaantumassa hätkähdyttävällä tavalla. Hän kirjoittaa, että Suomen korkea verotusaste perustellaan ja oikeutetaan julkisesti rahoitettavilla, universaaleilla palveluilla, joista tärkeimpiä ovat sotepalvelut ja koulut.

– Todellisuudessa suuri osa väestöstä ei käytä julkisia terveyspalveluja, vaan he ovat työterveyshuollon piirissä, tai heillä on yksityinen terveysvakuutus, tai he käyttävät muuten yksityisiä palveluja, Halla-aho kertoo.

Keskiluokka maksumiehenä

Kasvava osa suomalaisista siis maksaa ensin veroillaan julkiset terveyspalvelut, joita he eivät käytä, ja sen jälkeen käteen jäävistä tuloistaan omat, yksityiset terveyspalvelunsa.

– Olemme hyvää vauhtia menossa kohti sitä amerikkalaista järjestelmää, jota mielellämme kauhistelemme ja paheksumme. Amerikkalaiset rahoittavat veroillaan esim. Medicaid-järjestelmää, joka palvelee lähinnä vähävaraisia eli pääosin vähemmistöjä (Medicaidin edunsaajista n. 60 % kuuluu vähemmistöihin). Omat palvelunsa työssä käyvä keskiluokka järjestää itse, jos kykenee.

– Sama kehitys tullaan näkemään myös koulutuksessa. Mitä enemmän julkinen koululaitos rapistuu maahanmuuton, ideologisten kokeilujen ja jatkuvan rahoituskriisin vuoksi, sitä enemmän ne, joilla lompakko antaa myöten, hankkivat lapsilleen yksityisiä tutorointipalveluja, Halla-aho kirjoittaa.

Porvari pärjää kyllä

Halla-aho uskoo, että vähitellen kasvaa kysyntä myös varsinaisille yksityisille, maksullisille ja ekslusiivisille peruskouluille. Kun kysyntä on riittävän suurta, kasvaa myös poliittinen paine luoda niille lainsäädännöllinen pohja.

– Julkisiin kouluihin jäävät maahanmuuttajat ja kantaväestön alin sosiaaliluokka, jolla ei ole varaa ostaa itseään vapaaksi diversiteetin riemuista.

– Juuri näin se tulee tapahtumaan eikä millään muulla tavalla. Vasemmistolainen politiikka johtaa kahden kerroksen yhteiskuntaan, ja sen suurimpia häviäjiä ovat vasemmiston äänestäjät. Porvari pärjää kyllä, Halla-aho ennustaa.

Suomen Uutiset