Suuri joukko suomalaisia kotitalouksia on tehnyt määräaikaisia sähkösopimuksia poikkeuksellisen korkeiden hintojen aikana vuonna 2022. Sähkön kuluttajahinnat kääntyivät kuitenkin voimakkaaseen laskuun alkuvuonna. Perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso vaatii työ- ja elinkeinoministeriöltä nopeita toimenpiteitä, sillä irtautuminen määräaikaisesta sähkösopimuksesta ei saa olla kohtuuttoman vaikeaa tai kallista.

– Kevään mittaan sähkön pörssihinta on laskenut kohtuullisemmalle tasolle, mutta satojatuhansia suomalaisia on kiinni kalliissa määräaikaisissa sähkösopimuksissa. Irtautuminen sellaisesta sopimuksesta voi olla kohtuuttoman hankalaa tai mahdotonta. Sähköyhtiöiden asettamat sopimussakot ovat suuria, kertoo perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen keräämän hinta-aineiston mukaan joulukuussa 2022 on ollut 420 000 määräaikaista sähkönmyyntisopimusta, joissa sähköenergian hinta on ylittänyt 20 senttiä kilowattitunnilta. Tämä on noin 13 % kaikista sähkösopimuksista. Yli 30 snt/kWh -sopimuksia on arvioitu olleen noin 295 000 kappaletta.

– Todella monet kertoivat vaaliteltoilla taloudellisista ongelmista jouduttuaan puolipakolla ja yleisen paineen alla solmimaan määräaikaisen sähkösopimuksen kohtuuttoman kalliilla hinnalla, kertoo Juuso.

Kuluttajansuojalaki suojaa kuluttajaa

Voimassa oleva kuluttajansuojalaki sisältää säännökset kuluttajalle kohtuuttoman sopimuksen sovittelemisesta. Kuluttajansuojalain luvussa 4 säädetään: ”Jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella, jollei 2 §:stä muuta johdu, tai se voidaan jättää huomioon ottamatta.”

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän pohtimaan määräaikaisiin sähkösopimuksiin sitoutuneiden asemaa ja erilaisia toimenpiteitä. Työryhmälle on annettu aikaa toukokuuhun asti, mutta Juuso vaatii nopeaa toimintaa ja toimintaohjeita sähkönmyyjille. Kuluttajansuojalaki on yksiselitteinen, eikä pohtimalla muutu.

– Kuluttajat ovat vaikeuksissa määräaikaisten sähkösopimusten kanssa. Nyt vaaditaan nopeita toimia. Työkalut siihen ovat jo olemassa, Juuso korostaa.

Suomen Uutiset