Opetusministeriö myönsi Humanistiselle ammattikorkeakoululle 180 000 euroa Baltzarin kehittämän ”kulttuurienvälisen kokemuspohjaisen pedagogiikan” tutkimushankkeeseen. Hankkeen loppuraportti oli erittäin kriittinen Baltzarin pedagogiikkaa kohtaan. Siitä huolimatta melkoinen siivu hankkeen budjetista päätyi Baltzarin ja hänen avustajansa taskuihin.

Humanistisen ammattikorkeakoulun nykyinen rehtori Jukka Määttä kertoo Suomen Uutisille, että opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti vuonna 2011 tutkimushankkeen, jonka Humak toteutti.

– Baltzar ja hänen avustajansa olivat hankkeen ajan Humakin palkkalistoilla ja heidän palkkasummansa oli sivukuluineen yhteensä 76 000 euroa, rehtori Määttä kertoo.

Hankkeen kokonaisbudjetista meni siis 42 prosenttia, eli lähes puolet Veijo Baltzarin ja hänen avustajansa palkkoihin. Tämä siis lisänä siihen ainakin 650 000 euron apurahapottiin, jonka Baltzar ja Drom ry ovat onnistuneet vuodesta 2010 alkaen pumppaamaan itselleen eri tahoilta.

Täsmällistä Baltzarille ja tämän avustajalle maksettua kuukausipalkkaa rehtori Määttä ei pysty sanomaan.

– Sen on aikanaan määrittänyt esimies, eli tässä tapauksessa koulutusjohtaja.

Rehtori Määtän käsityksen mukaan Drom-yhdistykselle ei ole erikseen maksettu korvauksia esimerkiksi teatteriproduktioihin liittyen. Loput rahat (58 %) jäivät siis Humanistiselle ammattikorkeakoululle sen omien tutkijoiden palkkoihin ja muihin kustannuksiin.

Kuukausipalkka yhteensä 4 500 euroa

Hankkeen kokonaiskesto oli 11 kuukautta. Jos palkan sivukulut lasketaan kertoimella 1,5 niin Baltzarille ja hänen avustajalleen on maksettu palkkaa yhteensä 4500 euroa kuukaudessa. Tasan jaettuna tästä tulee sinänsä kohtuullinen 2 250 euroa/kk per nuppi.

Tämä palkka maksettiin siitä hyvästä, että Veijo Baltzar kirjoitti omaa ”Kokemuspohjainen filosofia” -kirjaansa ja avustaja avusti. Hankkeen kuluessa Baltzar toteutti myös Jumala on suuri -näytelmätuotannon ja piti omaa pedagogiikkaansa käsittelevän intensiivikoulutuksen, johon myös Humakin tutkijat osallistuivat.

Humak osoitti hankkeeseen kolme tutkijalehtoria, joilla oli tieteellisenä neuvonantajanaan uskontofilosofian professori, joka luki ja kommentoi tutkijalehtoreiden tekstejä. Tutkijalehtorit perehtyivät Baltzarin pedagogiikkaan lukemalla hänen kirjansa työversioita ja haastattelemalla näytelmäproduktion osallistujia.

Korkeat poliitikot tukemassa

Entinen pääministeri Paavo Lipponen toimi hankkeen suojelijana. Hanketta varten koottiin myös arvovaltainen ”strateginen ohjausryhmä”, jonka puheenjohtajana toimi Veijo Baltzar itse.

Ohjausryhmään kuuluivat entinen pääministeri Paavo Lipponen, kansanedustaja Pekka Haavisto, nuorisoasiainneuvos Olli Saarela, professori Juha Sihvola (varalla professori Sami Pihlström), koulutusjohtaja Katariina Soanjärvi (Humak) ja teatterinjohtaja Reima Jokinen (Aleksanterin teatteri).

Tutkimuksen lopputulos: Yhteistyötä ei jatketa

Tutkimusraportin johtopäätöksissä tutkijat ilmaisivat hyvin selväsanaisesti huolensa Baltzarin opetuksen eettisistä ongelmista. He olivat huolissaan siitä, että ohjaajan asema suhteessa opiskelijaan saattaa ilmetä vallankäyttönä ja manipulointina. Tutkijat puhuivat myös ”pedagogisen rakkauden” riskeistä.

– [..] esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevilla nuorilla saattaa olla erityinen tarve vahvaan kasvattajaan ja turvalliseen aikuiseen, raportissa kirjoitetaan.

– Joitakin opiskelijoita kohdellaan erityisinä, toiset puolestaan ”leimataan” negatiivisesti ja heitä kohdellaan sen mukaisesti.

Lopputulos oli se, että Humak ja opetusministeriö eivät jatkaneet yhteistyötä Baltzarin kanssa kehitelläkseen Baltzar-pedagogiikasta koulutusvientituotetta. Baltzar itse kommentoi raporttia todeten sen olevan ”länsimaisen kulttuurin mukaan teknisesti hyvin tehty, mutta osoittavan jälleen kerran valtaväestön kyvyttömyyttä uudistua”.

Mutta palkkarahat olivat siitä huolimatta jo Baltzarin taskussa.

SUOMEN UUTISET