Opetusministeriön antama selvitys Baltzarin Drom-teatterin saamasta rahoituksesta on huikeaa luettavaa. Se kertoo, millaiseen rahasuihkuun voi päästä, kun hakijalla on oikeat aatteet ja arvovaltaiset tukijat. Baltzarin projekteille on annettu ainakin yli 640 000 euroa viimeisten 10 vuoden aikana. Kaiken huippuna on Baltzarin lähipiiriin kuuluneelle konsultille myönnetty erityisavustus Veijo Baltzaria koskevaan kulttuurivientihankkeeseen vuosille 2019–2020.

Opetusministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen toimitti Suomen Uutisten pyynnöstä selvityksen kulttuurineuvos Veijo Baltzarille ja hänen lähipiirilleen myönnetyistä avustuksista vuodesta 2010 lähtien. Baltzarin pyörittämä Drom ry on hakenut erilaisia avustuksia monilta eri tahoilta, ja avustusruletti on ollut tuottoisaa.

Kaikesta päätellen Baltzarilla on ollut hyvät suhteet avustuksia myöntäneisiin tahoihin. Baltzarin arvovaltaiset poliittiset tukijat ovat varmaankin myös osaltaan vaikuttaneet siihen, että yhteiskunnan rahahanat ovat olleet kulttuurineuvokselle apposen auki.

Drom ry:ssä vain yhdeksän jäsentä

Suurin osa avustuksista on mennyt vuonna 2002 rekisteröidylle Drom ry:lle, jonka hallituksen puheenjohtaja on Veijo Baltzar. Opetusministeriön tietojen mukaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Nina Castén (varapuheenjohtaja), Carmen Baltzar ja Aino Sederholm.

Kaikkiaan Drom ry:llä on vain yhdeksän henkilöjäsentä. Avustuksia on siis hallinnoinut melko pieni ja tiukasti Baltzarin näpeissä ollut piiri.

Rekisteröintitietojen mukaan luovan kulttuurin yhdistys Drom ry järjestää teatteri-, musiikki- ja näyttelytoimintaa. Lisäksi yhdistys järjestää tapahtumia ja residenssitoimintaa. Tavoitteena on tukea kulttuurienvälistä vuoropuhelua.

Opetusministeriöltä 196 000 euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Suomen Uutisille toimittaman selvityksen mukaan ”yhteenlaskettu avustussumma vuosina 2010–2019 OKM:stä Drom ry:lle on noin 166 000 euroa”. Tässä näyttäisi kuitenkin olevan pieni yhteenlaskuvirhe, sillä yksittäisten avustusten summa on itse asiassa 196 000 euroa.

Drom ry on saanut OKM:ltä vuodesta 2010 lähtien viisi erityisavustusta ja yhden yleisavustuksen. Yhdistys on hakenut valtionavustuksia OKM:ltä vuosina 2012–2018 yhteensä 14 kertaa.

Tärkein OKM:n tukema hanke on ollut ”Miranda – mustalaisten holokausti. Kuka pelkää valkolaista?” -näyttely. Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki (vas.) avasi näyttelyn Suomen kansallismuseossa 12.9.2013. Sitä ennen näyttely kiersi ympäri Suomea. Miranda-hanke ja siihen liittyvä Euroopan omatunto -tapahtuma saivat OKM:n rahoitusta yhteensä 148 000 euroa.

Tämän lisäksi ”Mirandan silmin” -näyttelyn maailmankiertue on saanut tukea myös EU:n Kansalaisten Eurooppa –ohjelmalta (100 000 euroa).

Vuosina 2015–2018 kaikki Drom ry:n hakemukset OKM:n Kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolle (KUPO), eli yhteensä 11 hakemusta, on hylätty. Tämä liittynee siihen, että vuonna 2015 monikulttuurisuutta edistävät määrärahat siirtyivät opetusministeriöstä Taiteen edistämiskeskukseen.

TAIKE antoi 80 000 euroa ja taiteilijaneläkkeen

Taiteen edistämiskeskuksesta (TAIKE) on myönnetty Drom ry:lle yhteensä 80 000 euroa vuosina 2015–2019. Taiteen edistämiskeskuksen avustuksella saadaan kattaa kuluja koko toiminnasta, eli yleiskulujen lisäksi kuluja teatteritoiminnasta, konserteista, näyttelytoiminnasta, residenssitoiminnasta sekä muista hankkeista.

Vuodelle 2020 Drom ry on hakenut TAIKE:lta toiminta-avustusta 50 000 euroa.

Yllämainittujen ohella TAIKE on antanut Veijo Baltzarille henkilökohtaisesti tai hänen Kansainväliselle mustalaiskirjailijaliitolleen yhteensä 10 500 euroa erilaisia pienempiä avustuksia. Lisäksi Veijo Baltzarille on myönnetty vuoden 2017 alusta valtion ylimääräinen taiteilijaeläke, joka on 1363 euroa kuukaudessa.

Veijo Baltzar -brändin tunnettuuden kasvattamiseen 25 000 euroa

Yllä lueteltujen avustusten lisäksi OKM:n on myöntänyt Sederholm Consulting Agencylle vuosille 2019-2020 yhteensä 25 000 euroa kansainvälisen Veijo Baltzar -brändin tunnettuuden kasvattamiseen sekä kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. Kyse on muun muassa kirjallisuuden edistämisestä Frankfurtin kirjamessuilla.

Sederholm Consulting Agency on Baltzarin lähipiiriin kuuluneen Aino Sederholmin omistama yritys. Aino Sederholm toimi pitkään Veijo Baltzarin assistenttina, vaalipäällikkönä ja Drom ry:n toiminnanjohtajana.

Sederholm on nyttemmin ilmeisesti katkaissut välinsä Baltzariin, joten on mielenkiintoista nähdä, aikooko hän käyttää OKM:n myöntämän avustuksen Veijo Baltzar -brändin tunnettuuden kasvattamiseen. Toisaalta Veijo Baltzar -brändin tunnettuus tulee epäilemättä lähiaikoina kasvamaan myös kansainvälisesti ilman sen kummempia myynninedistämistoimiakin.

Tutkimushankkeeseen 180 000 euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Humanistiselle ammattikorkeakoululle (HUMAK) vuonna 2011 erityisavustusta 180 000 euroa Veijo Baltzarin kehittämän ”kulttuurienvälisen kokemuspohjaisen pedagogiikan” mallinnus- ja tutkimushankkeeseen. Suomen Uutiset kirjoitti tästä ”koulutusvientihankkeesta” maanantaina.

Hankkeen loppuraportti oli hyvin kriittinen Baltzarin käyttämiä ohjausmenetelmiä kohtaan, kuten HUMAK-ammattikorkeakoulukin äskettäisessä tiedotteessaan korostaa. Kokemuspohjaisen pedagogiikan kehittämistä ei jatkettu Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Mutta 180 000 euroa veronmaksajien rahoja hurahti tähänkin.

Lukuisia muita rahoittajia

Opetusministeriön selvityksessä kerrotaan, että Drom ry:tä ovat rahoittaneet valtion lisäksi useat eri tahot. Yhdistys on saanut kohdeavustuksia vuosittain eri hankkeisiin muun muassa Helsingin kaupungilta, Raha-automaattiyhdistykseltä, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta sekä EU:lta.

Vuosina 2016–2018 Drom on saanut avustuksia esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten palkkaamiseen yhdistyksen yleishyödyllisiin tehtäviin, konserttikiertueeseen ja muihin hankkeisiin yhteensä 361 870 euroa.

Muista avustustuksista 100 000 euroa tuli EU:n Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalta käytettäväksi ”Mirandan silmin” -näyttelyhankkeen Euroopan kiertueen kuluihin. OKM:n Suomen Uutisille toimittamassa listauksessa eivät välttämättä ole mukana kaikki muut tahot, jotka ovat Baltzarin hankkeita rahoittaneet, joten kokonaissumma voi olla suurempikin.

Huikea loppusumma

Opetusministeriön selvityksen perusteella näyttää siltä, että eri tahot ovat vuodesta 2010 lähtien rahoittaneet erilaisia Veijo Baltzarin pyörittämiä projekteja ainakin 648 370 eurolla.

Tämän lisäksi tulee Veijo Baltzarin henkilökohtainen taiteilijaeläke ja Sederholm Consulting Agencylle myönnetty 25 000 euron tuki kansainvälisen Veijo Baltzar -brändin tunnettuuden kasvattamiseen.

Yllämainittujen lisäksi veronmaksajien rahoja on käytetty 180 000 euroa Baltzarin kehittämän ”kulttuurienvälisen kokemuspohjaisen pedagogiikan” tutkimiseen.

SUOMEN UUTISET