Helsingin käräjäoikeus on hylännyt kaikki kulttuurineuvos Veijo Baltzaria vastaan kohdistetut syytteet laajassa ihmiskauppa- ja seksuaalirikosjutussa. Oikeusprosessi kuitenkin todennäköisesti jatkuu hovioikeudessa, eli syyttäjät ovat valittamassa käräjäoikeuden tuomiosta. Syyttäjä Mikko Sipilä kertoo Suomen Uutisille, että vapauttavasta tuomiosta on jo ilmoitettu tyytymättömyyttä.

Veijo Baltzaria syytettiin muun muassa kuudesta törkeästä ja yhdestä perusmuotoisesta ihmiskaupasta. Lisäksi syytteiden joukossa on kiskonnantapaisia työsyrjintöjä, raiskauksia ja lievempiä seksuaalirikoksia. Baltzarin lisäksi syytettyinä on kaksi muuta henkilöä, joita syytettiin esimerkiksi avunannosta ihmiskaupparikoksiin. Myös heidän syytteensä hylättiin.

Käräjäoikeus katsoo, että asianomistajat eli uhrit eivät ole olleet Baltzarista riippuvaisessa asemassa tai turvattomassa tilassa, eikä kyse ollut siten ihmiskaupasta. Seksuaalirikoksia koskevista syytteistä ei ollut riittävästi näyttöä.

Salainen oikeudenkäynti

Baltzar vangittiin marraskuussa 2019 Helsingin käräjäoikeudessa todennäköisin syin törkeästä ihmiskaupasta ja muista rikoksista epäiltynä. Jutun oikeuskäsittely alkoi joulukuussa 2020. Väitetyt rikokset kohdistuivat seitsemään ihmiseen. Baltzar kiisti kaikki syytteet.

Oikeutta käytiin suljetuin ovin, sillä tuomioistuin teki päätöksen salaisesta oikeudenkäynnistä heti käsittelyn alussa. Oikeudenkäynnin salaamisella pyritään suojaamaan asianomistajia eli uhreja ja heidän henkilöllisyyttään. Osa asianomistajista on ollut väitettyjen rikosten tekoaikana alaikäisiä.

Myös käräjäoikeuden tuomio on tuomiolauselmaa ja perusteluista laadittua julkista selostetta lukuun ottamatta salainen.

Tuomiossa yli 600 sivua

Käräjäoikeuden tuomio jäänee välietapiksi, sillä oikeusprosessi hyvin todennäköisesti jatkuu hovioikeudessa, eli syyttäjät ovat valittamassa käräjäoikeuden tuomiosta.

Syyttäjä Mikko Sipilä kertoo Suomen Uutisille, että vapauttavasta tuomiosta on jo ilmoitettu tyytymättömyyttä.

– Valitusaikaa on lähtökohtaisesti 30 päivää, mutta näin isossa jutussa todennäköisesti voi tulla myös lisäaikaa. Tuomiossa on yli 600 sivua, joten tässä menee hetki, että sen ehtii käydä kunnolla läpi. Mitä todennäköisimmin tuomiosta valitetaan, Sipilä sanoo.

Sipilän mukaan Baltzariin kohdistuvien syytteiden hylkääminen oli aikamoinen yllätys.

– Mielestämme näyttöä oli riittävästi, mutta käräjäoikeus oli eri linjoilla.

Näyttö perustui enimmäkseen henkilötodisteluun

Jutussa oli seitsemän uhria eli asianomistajaa, jotka olivat väitettyjen rikosten tekoaikoina 15–36-vuotiaita. Väitettyjen rikosten tekoaika ulottui vuodesta 2004 vuoteen 2019.

Oikeudenkäynnissä suuri osa syyttäjän esittämästä näytöstä perustui henkilötodisteluun.

– Meidän (syyttäjien) mielestä käsillä oli vahva juttu, mutta käräjäoikeus tuli toiseen lopputulokseen, Sipilä sanoo.

Suomen Uutiset