Eduskunnassa käsiteltiin eilen valtioneuvoston oikeudenhoitoa koskevaa selontekoa, jossa on kuvattu oikeudenhoidon määrärahatilannetta ja sen vaikutuksia esimerkiksi tuomioistuinten, syyttäjän, ulosoton, Rikosseuraamuslaitoksen ja oikeusapu- ja edunvalvontapiirien toimintaedellytyksiin.

Perussuomalainen kansanedustaja, varatuomari ja lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri pitää selontekoa tärkeänä ja tarpeellisena.

– Historian ensimmäisestä oikeudenhoidon selonteosta ilmenee, kuinka kireä oikeudenhoidon toimijoiden rahoitustilanne todella onkaan. Rahaa puuttuu 90 miljoonaa euroa joka vuosi ja henkilötyövuosia tarvittaisiin 1 200 lisää, kauhistelee Meri.

Määrärahojen lisäämisellä kiire

Selontekoa on käsitelty viime kuukausien aikana perusteellisesti eduskunnan lakivaliokunnassa, jossa rahoitusvajeen korjaamista on pidetty välttämättömänä oikeudenhoidon toimintaedellytysten turvaamiseksi. Valiokunnan mukaan oikeudenhoidon toimintaedellytykset tulee turvata pysyvin määrärahoin, pitkäjänteisesti ja vakaasti, yli vaalikausien.

– Ottaen huomioon oikeudenhoidon tilannekuvan ja ongelmien vakavuuden määrärahojen lisäämisellä on kiireellinen tarve. Toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi tulee siten ryhtyä välittömästi. Tästä asiasta vallitsi lakivaliokunnassa selkeä yksimielisyys, Meri kertoo.

Käsittelyajat kohtuuttoman pitkiä

Resurssiongelmat näkyvät viranomaisessa asioiville esimerkiksi kohtuuttoman pitkien käsittelyaikojen muodossa, minkä lisäksi oikeudenhoidon henkilöstö on tällä hetkellä erittäin kuormittunutta. Myös eduskunnan täysistunnossa lisärahoitus oikeudenhoidolle saikin tukea yli hallitus-oppositio-rajojen.

– Oikeudenhoidon toimijoiden kestämätön rahoitustilanne on ollut tiedossa jo pitkään. Istuva hallitus on luvannut, että oikeudenhoidon riittävistä resursseista huolehditaan, mutta luvattuja rahoja ei ole näkynyt eikä kuulunut. Toivonkin todella, että tuleva hallitus – ketä ikinä siellä sitten istuukaan – ottaa asiakseen panostaa oikeudenhoitoon ja ryhtyy välittömästi toimiin rahoitusvajeen korjaamiseksi, Meri sanoo.

SUOMEN UUTISET