Eduskunnassa keskusteltiin keskiviikkona valtioneuvoston EU-politiikan selonteosta. Suuren valiokunnan jäsen, kansanedustaja Lulu Ranne käsitteli puheenvuorossaan EU:n itsestään keksimää menestystarinaa, jolla se huijaa mediaa ja jäsenmaita.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrell Fontellesin mukaan käynnissä on tarinoiden taistelu, jossa vakuuttava poliittinen tarina on edellytys EU:n selviytymiselle.

– EU onkin huolellisesti rakentanut itselleen itseään kehystävän sankaritarinan, joka peittää sen omat ongelmat ja virheet. Peitteenä käytetään siteeksi tosia, mutta paljon myös tarkoitushakuisesti vääriä ja harhaanjohtavia informaatiosisältöjä. Tarinallaan EU suostuttelee mediaa ja jäsenmaiden päättäjiä edistämään sen agendaa, toteaa kansanedustaja Lulu Ranne.

Kun satua toistetaan tarpeeksi usein, siitä tulee todellisuutta

Ranteen mukaan valheelliset tarinat eivät itsessään ole vielä ongelma suomalaisille. Ongelmamme alkavat, kun vallassa olevat päättäjämme uskovat EU:n kehystarinan, rakentavat sen varaan oman sisäisen sadun ja uskovat senkin. Suomi ummistaa näin silmänsä paitsi EU:n virheiltä myös omilta virheiltään.

– Kohtalokkaiksi ongelmamme muuttuvat, kun sisäinen valheellinen tarinamme alkaa ohjata toimintaamme. Toistamalla satua ja tarinaa tarpeeksi usein siitä tulee meidän todellisuutemme. Ja kun emme näe oikeaa, toiminnallista todellisuutta, yllättää se meidät kerta toisensa jälkeen. Kuten esimerkiksi Kreikan kirjanpito, Afganistan, maahanmuuttajataustainen rikollisuus, jengiytyminen, terrorismi ja energian hinta ovat yllättäneet. Jatkossa yllättää Italia.

Totuus on valheen pahin vihollinen

Koska oikea totuus on valheellisen tarinan pahin vihollinen, haluaa EU omistaa totuuden määritelmän. EU käy sotaa tarinaansa uhkaavaa totuutta vastaan niin epämääräisin väärän tiedon käsittein, että Portugalin presidentti on pyytänyt maansa perustuslakioikeutta arvioimaan, rikkooko normi kansalaisten perusoikeuksia. Miten EU:n tarinan käy, kun yhä useampi maa alkaa haastaa sen yhteensopivuutta oman perustuslakinsa kanssa?

– EU-selonteko ja suuren valiokunnan mietinnöt ovat kouluesimerkkejä omasta sisäisestä valheellisesta tarinasta, johon hallituspuolueet liikuttavasti uskovat. Pahin itsensä huijaamisen ilmentymä on tarina Suomen vahvasta asemasta EU:n päätöksenteossa. Suomi häviää kompromisseissa aina, koska emme ole koskaan valmiita lähtemään neuvottelupöydästä. Panokset ovat kuitenkin nousseet niin valtaviksi, ettei itsensä huijaamiseen ole enää varaa. Suomen on opittava sanomaan EI, painottaa Ranne.

EU ei ratkaise ongelmia vaan tekee niitä lisää

Suomen tulisi Ranteen mielestä nähdä valheellisen tarinan läpi ja ymmärtää, ettei EU ratkaise ongelmia vaan tekee niitä lisää.

– EU:n toimintatapa on holtiton. Kun EU:n integraatio aiheuttaa ongelmia, EU ajaa lisää integraatiota, kun EU ei noudata sääntöjään, se kirjoittaa niitä lisää, kun EU ei saavuta tavoitteitaan, se laatii uudet kovemmat tavoitteet. Kun EU ei saa oikein mitään valmiiksi, se lisää aloitteiden, hankkeiden ja painopistealueiden määrää. Kun EU ei tiedä, mitä tosimaailman ongelmalle tekisi, se perustaa rahaston tai viraston. Lista on loputon! Hallituksen lisäksi myös kokoomus on tukenut tätä holtittomuutta, vaikka esittääkin hetkellisesti EU-kritiikkiä.

– Ainoa asia, jonka EU on tehnyt hyvin ja johon sen pitäisi pääosin keskittyä, on yhteismarkkinoiden ylläpito ja kehittäminen, päättää Ranne.

Suomen Uutiset