Kansanedustaja Jani Mäkelä totesi eduskunnassa pitämässään perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa EU-politiikan selonteosta, ettei EU:n sääntöperäinen kansainvälinen yhteistyö perustu sääntöjen noudattamiseen vaan niiden pettämiseen ja vääristelyyn jokaisen kriisin yhteydessä. Perussuomalaisten mielestä EU:n suunnan on muututtava liittovaltiokehityksestä kohti itsenäisten kansallisvaltioiden Eurooppaa.

Kansanedustaja Jani Mäkelän mukaan kansainvälisyys Euroopan unionissa tarkoittaa liian usein muiden tahtoon mukautumista ja muiden laskujen maksamista.

– Alun perin oli sovittu, että EU:n jäsenmaat eivät takaa toistensa velkoja. Eurokriisi luotiin hyväksymällä yhteisvaluuttaan maita, jotka eivät alun perinkään täyttäneet talous- ja vakaussopimuksen vaatimuksia. Europrojektin kasvojen pelastamiseksi euroon kelvottomia maita ei laitettu ulos eurosta, vaan muut maat rakensivat niille omalla riskillään tukijärjestelyjä, Mäkelä kertoi.

Siirtolaiskriisissä kaksinkertainen sopimusrikkomus

Vuoden 2015 siirtolaiskriisi johtui Mäkelän mukaan siitä, että laittoman maahantulon paineessa muutamat jäsenmaat lakkasivat noudattamasta Schengenin sopimusta. Vapaan liikkuvuuden alueelle otettiin paperittomia henkilöitä, joilla ei ollut oleskeluoikeutta millään perusteella. Tämän seurauksena sadat tuhannet alkoivat liikkua hallitsematta Euroopassa, eikä Dublinin sopimus toiminut. Kyseessä oli siis kaksinkertainen sopimusrikkomus.

– Koronaa tekosyynä käyttäen luotu ”elvytyspaketti” oli uusi surullinen luku unionin sääntöperäisyyden pettämisessä. Isot EU-maat sopivat asiansa hyvin hoitaneiden maksettavaksi paketin, jonka väitettiin olevan ainutkertainen, tarkkarajainen ja liittyvän koronaan. Todellisuudessa se ei ollut mitään näistä. Rahat käytetään surutta huonosti taloutensa hoitaneiden jäsenmaiden taloudenpidon paikkaamiseen.

– Perussopimusten vääristäminen vie luottamusta sopimuspohjaiseen järjestelmään ja aiheuttaa moraalikatoa. Ja tuskin on muste kuivunut entisistä sopimusten vääristelyistä saati niiden kautta rahat jaettu, kun jo kuullaan uutisia uusista tulonsiirroista! Suomi maksaisi tällä kertaa muiden maiden kuluja sosiaalirahastosta. Hallitus ainakaan ei ole selvästi linjannut kieltäytyvänsä siitä paketista, Mäkelä ihmetteli.

Oma kansa ensin

Suomen EU-vaikuttamisen linjaa leimaa perussuomalaisten mielestä linjattomuus. Jos jokin linja on, se tiivistyy eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen lausuntoon: ”Oma kansa ensin -ajattelu on vahingollista”. Siinä missä kaikki muut maat asettavat oman etunsa ja tavoitteensa etusijalle vaikuttamisessaan, on Suomella pyrkimys hyväksynnän hakuun sekä miellyttämiseen kuvitellun ”luottamuspääoman” saavuttamiseksi.

– Suomessa on viimeinen hetki käynnistää kriittinen keskustelu EU:n tulevaisuudesta ja erityisesti siitä, millainen EU ja euroalue palvelisi parhaiten Suomea ja suomalaisia. Perussuomalaisten linja on selvä – kaupankäyntiä ja yhteistyötä tarvitaan, muita määräilemään meitä ja maksattamaan laskujaan ei. Mielestämme EU-vaikuttamisen ainoan tarkoituksen tulee olla kansallisen etumme palveleminen, Mäkelä sanoi.

Suomalainen teollisuus ja tuotanto turvattava EU:lta

Perussuomalaiset vaativat, että suomalaisen metsäteollisuuden ja muun vientiteollisuuden kilpailukyky on turvattava. Suomen metsävarojen ja muiden luonnonvarojen käyttö on pidettävä omassa päätösvallassa. Kylmässä pitkien etäisyyksien maassa on turvattava mahdollisuus käyttää Suomen oloissa mielekkäitä energiamuotoja. Omavaraisuus energian ja ruuan tuotannossa on turvattava. On myös torjuttava unionin pyrkimykset puuttua näihin asioihin.

– EU:n joukkovoimaa tulee käyttää laittoman maahanmuuton torjuntaan, kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palauttamiseen lähtömaihin sekä toisaalta Kiinan kaltaisten toimijoiden vaikutusvallan laajenemisen estämiseen, Mäkelä totesi.

Liittovaltiolle jyrkkä ei

Perussuomalaisten mielestä Suomen tulee torjua EU:n integraation syventäminen ja pyrkiä purkamaan vanhaa. Yksimielisyysvaatimus tulee säilyttää kaikessa ja käyttää sitä kansallisen edun ajamiseen. Määräenemmistöpäätösten laajentamiseen ei tule suostua. EU:n tulisi kehittyä kohti alkuperäistä yhteismarkkina-aluetta. Liittovaltion kaltaisia rakenteita tulee purkaa ja siirtyä kohti itsenäisten kansallisvaltioiden Eurooppaa.

– Valtioneuvoston EU-selonteko ei vastaa esitettyihin tarpeisiin, täytä kansallisen edun vaatimuksia tai ohjaa Suomen EU-vaikuttamisen linjaa oikeaan suuntaan. Siksi esitän, että eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto laatii uuden selonteon suuren valiokunnan mietinnön vastalauseen 1 pohjalta. Uudessa selonteossa tulee nostaa kansallinen etu ja sääntöpohjaisuus Suomen EU-politiikan keskiöön, Mäkelä esitti puheenvuoronsa päätteeksi.

Suomen Uutiset