Amerikkalaisten luottamus mediaan on ennätysalhaalla. Trendi on jatkunut vuosikymmeniä, ja ilmiö kulkee käsi kädessä poliittisen polarisaation kanssa. Erityisesti konservatiiviyleisön luottamus mediaan on romahtanut jyrkästi. Tasapuolisesta uutisoinnistaan tunnettu viikkolehti Newsweek reagoi huoleen ottamalla käyttöön innovatiivisen palautemekanismin, ”reiluusmittarin”. Se antaa lukijoille mahdollisuuden arvostella yksittäisten artikkeleiden poliittista puolueellisuutta. Lehti lupaa hyödyntää palautetta toimitustyössään ja toivoo sen lisäävän läpinäkyvyyttä, moniäänisyyttä ja luottamusta yleisön välillä.

Suuressa maailmassa Suomen ulkopuolella puolueellinen media on lähes useammin sääntö kuin poikkeus. Aihe ei varsinkaan ole tabu. Varsinkin Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa suurella osalla tunnetuista medioista on poliittisia kytköksiä ja omat poliittiset kulttuurinsa. Amerikkalaisista suurmedioista esimerkiksi CNN on leimallisesti demokraattimedia, ja vastaavasti Fox News on republikaanien kanava.

Näiden medioiden välimaastossa on liuta tunnettuja toimijoita, joista monet ovat tavoitelleet vaihtelevasti tasapuolisempaa journalistista otetta. Viime vuosina kiihtynyt poliittinen polarisaatio on kuitenkin ollut nähtävissä myös toimituksissa. Sen myötä journalistisen etiikan pidäkkeet ovat saattaneet joustaa entisestään. Tämä on ainakin suuren yleisön näkemys yleisestä mediakentän suunnasta siellä, missä polarisaatio on pisimmällä.

Amerikkalaistutkimuksista selviää, että ihmisten skeptisyys medioita kohtaan on kasvanut vuosi vuodelta. Toisin sanoen, ihmiset luottavat mediaan entistä vähemmän, ja epäluottamus kohdistuu myös tasapuolisuuteen tähtääviin keskitien medioihin.

Pitkän linjan kyselytutkimusyhtiö Gallupin mukaan amerikkalaisten luottamus mediaan on ollut laskusuunnassa jo vuosikymmeniä. Viime vuosina luottamus on suorastaan romahtanut. Se on ollut alimmillaan koskaan, eikä trendi ole taittumaan päin. Tilastoista hahmottuu myös jyrkkä epäsymmetria. Demokraattien kannattajien luottamus (”suuri” tai ”kohtuullinen luottamus”) mediaa kohtaan oli viime vuonna moninkertainen (58%) verrattuna republikaanien kannattajien luottamukseen (11%). Suurten puolueiden ulkopuolisten vastaajien parissa luottamus oli myös verrattain heikkoa (29%).

Kuva: Gallup-com.

Vertailun vuoksi vuonna 1972 demokraattien ja republikaanien luottamus mediaa kohtaan oli lähes yhtä suurta, 74 ja 68 prosenttia. Konservatiiviyleisön äkkijyrkästä luottamuksen menettämisestä voisi päätellä, että tätä nykyä mediakentällä koetaan olevan yleisesti vahva kallistuma vasemmalle.

Viime vuonna Fortune-lehti uutisoi, että amerikkalaisten luottamus mediaan on jopa niin alhaalla, että ihmiset uskovat niiden johtavan lukijoitaan tarkoituksella harhaan. Poliittisesti leimallisille medioille polarisaatio saattaa jopa tarkoittaa avointa valtakirjaa entistä jyrkempään puolueellisuuteen ja todellisuuden värittämiseen.

Kaikki eivät kuitenkaan halua olla osa ilmiötä.

New York Timesin jälkeen maailman toisiksi suurin uutisviikkolehti Newsweek ilmoitti loppuvuodesta ottavansa käyttöön ”reiluusmittarin”, Fairness Meter. Se antaa lukijoille mahdollisuuden arvostella erikseen jokaisen artikkelin yhteydessä sen poliittista sävyä. Mittarin avulla Newsweek pyrkii tukemaan missiotaan, ”reilua ja todenmukaista uutisointia”.

Reiluusmittari antaa nettilehden lukijoille mahdollisuuden valita viidestä vaihtoehdosta:

-”epäreilu, vasemmalle kallellaan”
-”pitkälti reilu, vasemmalle kallellaan”
-”reilu”
-”pitkälti reilu, oikealle kallellaan”
-”epäreilu, oikealle kallellaan”

Kuva: Newsweek.

Newsweek määrittelee epäreilun näkökulman yksipuoliseksi tavaksi käsitellä aihetta ilman vastakkaista näkökulmaa. Pitkälti reilu viittaa tietyn poliittisen suunnan näkökulmaan, jossa vastakkainen näkökulma on huomioitu lähinnä muodollisesti. Reilu viittaa puolestaan tasapainoon eri näkökulmien välillä.

Lehti kertoo sitoutuvansa artikkelien palautteen seurantaan ja huomioivansa sitä toimitustyössä. Mediatalon mukaan palautemekanismi antaa mahdollisuuden kehittää toimintaansa moniäänisemmäksi ja tasapuolisemmaksi.

”Newsweekin reiluusmittarin käyttöönotto osoittaa omistautumistamme ammattietiikkaan, eheyteen, läpinäkyvyyteen ja tilivelvollisuuteen. Uskomme, että läpinäkyvyys on journalismin peruspilari, ja otamme reiluusmittarin innolla käyttöön palvellaksemme lukijoitamme ja toimitustamme entistä paremmin.”, päätoimittaja Nancy Cooper sanoi.

New Yorkissa pääkonttoriaan pitävä Newsweek on säästynyt verrattain hyvin puolueelliselta imagolta. Sen nykyinen organisaatio jatkaa 90 vuotta sitten perustetun lehden perinteitä. Newsweek tavoittaa tätä nykyä 100 miljoonaa lukijaa kuukaudessa.

Newsweekin tapa harjoittaa yleisövuorovaikutusta antaa ajateltavaa erityisesti Suomessa, jossa valtamediat julistavat virallisesti pyrkivänsä tasapuolisuuteen ja moniäänisyyteen. Myös viimeaikaiset esimerkit suomalaismedian yleisövuorovaikutuksesta jättävät paljon parantamisen varaa. Hiljattain Ylen vuorovaikutuspäällikkö Sami Koivisto politikoi ja provosoi riitaa perussuomalaisten kanssa somepalvelu X:ssä.

Koiviston toiminta oli pikemminkin malliesimerkki siitä, miten ei edistetä tasapuolisuutta ja rakentavaa keskustelua yleisön kanssa. Hän teki valtiollisesta mediasta poliittisen kiistan osapuolen ja lisäsi sivustakatsojien mahdollisia ennakkoluuloja median puolueellisuudesta. Lopulta Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila joutui tulemaan väliin ja rauhoittelemaan tilannetta.

Yleä vastaan kohdistetaan jatkuvasti puolueellisuussyytöksiä, jotka se itsepintaisesti kiistää. Auttaisiko reiluusmittari yhtiötä näkemään, mihin suuntaan sen verkossa julkaisemat jutut kallistuvat?

SUOMEN UUTISET