Eduskunnassa keskusteltiin tänään ulkomaalaislain muutoksesta, jolla halutaan ehkäistä ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä, parantaa uhrin asemaa ja lisätä hyväksikäytön ilmi tulemista. Perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purra ei ole vakuuttunut esityksen onnistuneisuudesta.

Kansanedustaja Riikka Purra on tehnyt aiheesta useita ulostuloja, kuten monet perussuomalaiset. Purra on välittänyt esimerkiksi rikosuhripäivystyksen, SAK:n, aluehallintovirastojen ja tutkijoiden keräämää tietoa ja tilastoja asiasta.

– Välillä meitä on syytetty yrittäjävihamielisyydestä ja siitä, että keksimme näitä ongelmia. Viime aikoina on kuitenkin tapauksia ollut julkisuudessakin niin paljon, että hallitus on päättänyt asiaan puuttua, Purra kertoo.

Maahan jääminen helpottuu

Hän ei kuitenkaan ole vakuuttunut esityksen onnistumisesta ja toimenpiteiden tehokkuudesta.

– Sen sijaan, että esityksessä puututtaisiin itse ongelmaan, siinä keskitytään työntekijöiden palkitsemiseen hyväksikäytetyksi joutumisesta. Ei ole lainkaan kaukaa haettua, että esitys johtaa tilanteeseen, jossa ulkomaalaisen työntekijän kannattaa hakeutua tarkoituksella huonojen työehtojen pariin tai ainakin esittää niin. Jopa hänen perheensä saa jäädä maahan siinä samalla, Purra sanoo.

Purra muistuttaa, että Suomi toteuttaa muutenkin paljon sallivampaa perheenyhdistämistä kuin esimerkiksi Norja ja Tanska.

Rakenteellinen ongelma

Purran mukaan ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytön ja väärinkäytösten taustalla on rakenteellinen ongelma.

– Se jatkuu niin kauan kuin matalapalkka-aloille halutaan värvätä suomalaista tai oleskelunsa jo maassa vakiinnuttanutta maahanmuuttajaa helpompi eli yleensä halvempi työntekijä.

Esityksen esiin nostamat riskialat ovat ravintola-, rakennus- ja siivousala, telakat, alustatalous, autopesulat, kotitaloustyö ja kausityö. Näille sijoittuu valtaosa kolmansista maista tulevasta niin sanotusta työperusteisesta maahanmuutosta.

– Työnantajille riskit ulkomaalaisten hyväksikäytöstä ovat käytännössä mitättömät, ja niin ne ovat tämän esityksen jälkeenkin.

Taustalla on sektorista riippuen maahanmuuttajatyönantajia, kuten ravintola-alalla, tai moneen kertaan ketjutettuja sopimuksia, kuten rakennuksilla. Eniten puutteita on tarkastuksissa havaittu juuri rakennus-, ravintola- ja siivousaloilla.

Halpatyömaahanmuuttoa on rajoitettava

Purra muistuttaa, että perussuomalaiset on esittänyt asiaan useita korjausehdotuksia, muun muassa maahanmuuttajien minimiosaamis- ja palkkavaatimuksia.

– Kausityölupa poislukien raja voisi olla 3 000 euroa. Ehdotuksemme on tietenkin ammuttu alas, milloin milläkin tekosyyllä.

Purran mukaan on jännittävää, että Ruotsissa moderaatit – joka siis ideologisesti vastaa Suomen kokoomusta – on täysin perussuomalaisten linjoilla.

Kuten Suomen Uutiset aiemmin kertoi, Ruotsin kokoomus haluaa lopettaa työperäisen maahanmuuton niille matalakoulutusaloille, joilla tienataan vähemmän kuin ruotsalaisten mediaanipalkka eli n. 3 100 euroa. Näille aloille ei tulisi voida rekrytoida työntekijöitä ulkomailta.

Haitat ja kustannukset koko yhteiskunnalle

Puolueen mukaan matalapalkkamaahanmuuton lopettaminen EU:n ulkopuolisista maista torjuu rikollisuutta, joka liittyy työperäiseen maahanmuuttoon, säästää rahaa ja samalla pyrkii ratkaisemaan maassa jo olevien ulkomaalaisten merkittävän työttömyysongelman.

– Valitettavasti Suomen hallitus jatkaa ja kiihdyttää matalapalkkamaahanmuuttoa. Niin myös tällä esityksellä. Se ei tule ongelmia eikä väärinkäytöksiä lopettamaan niin kauan kuin aina on tulossa uutta halpaa ja nöyrää siirtolaista rajan yli siivoamaan sotkut, rakentamaan talot ja polkemaan ruoat kotiin.

– Hyödyt kohdistuvat tietyille elinkeinoaloille, jopa yksittäisille yrityksille, kustannukset kaikille veronmaksajille, Purra muistuttaa.

Suomen Uutiset