Ajatuspaja Suomen Perustan tänään julkistamien tutkimustulosten mukaan myös työperäinen maahanmuutto on kallista kuntataloudelle. Eräs syy on siinä, että matalapalkka-aloille työllistyvät maahanmuuttajat eivät tosiasiassa tule toimeen palkallaan, jolloin osa palkanmaksusta ulkoistetaan Kelalle eli veronmaksajille. Perussuomalaiset haluavat torjua sellaista työperäistä maahanmuuttoa, jossa tosiasiassa veronmaksaja maksaa palkat.


Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi tänään Työmiehen tuumaustunnilla, että suomalaista maahanmuuttokeskustelua vaivaa jäsentymättömyys.

– Pahimmillaan se on sitä, että kaikki maahanmuutto nähdään yhtenä kokonaisuutena. Tämä mahdollistaa sen, että työttömän somalin maahanmuuttoa voidaan perustella sillä, että Finlaysonistakin oli aikanaan Suomelle hyötyä. Tässä siis rinnastetaan kaksi täysin erilaista asiaa, Halla-aho sanoi.

Hän huomautti, että maahanmuuttokeskustelua voidaan hämärtää myös tilastokikkailulla.

– Meillä on myös perheperustaista maahanmuuttoa, joka suurelta osalta liittyy humanitaariseen maahanmuuttoon, mutta se voidaan siivota tilastoista pois, ikään kuin se ei olisi humanitaarista maahanmuuttoa.

Maahanmuuton kulut rasittavat kuntia

Ajatuspaja Suomen Perustan tänään julkistamien tutkimustulosten mukaan maahanmuutto on kunnille valtava taloudellinen rasite. Myös työperäinen maahanmuutto käy kalliiksi.

Keskeinen syy on siinä, että vaikka maahanmuuttajat käyttävät aivan samoja kunnallisia palveluja kuin kantasuomalaisetkin, maahanmuuttajat maksavat huomattavan paljon vähemmän kunnallisveroa, jolloin tuloksena on rahoitusvaje. Vajetta voidaan paikata vain joko leikkaamalla palveluja, kiristämällä verotusta tai ottamalla velkaa.

Tuoreeseen tutkimukseen viitaten Halla-aho korostikin, että suuri osa työperäisestäkin maahanmuutosta on julkisen talouden kannalta haitallista.

– Joko siksi, että tänne työn perusteella muuttaneet ihmiset muutaman vuoden maassaolon jälkeen jättäytyvät työttömiksi tai siksi, että työstä saadulla palkalla ei tule toimeen, jolloin osa palkanmaksusta ulkoistetaan Kelalle eli veronmaksajille.

– Esimerkiksi ruotsinkielisillä tomaattiviljelmillä työskentelevät maahanmuuttajat ovat kyllä töissä, mutta se ei silti ole julkisen talouden kannalta edullista maahanmuuttoa.

Köyhistä maista tulevat työskentelevät halvemmalla

Perussuomalaiset eivät halua sellaista työperäistä maahanmuuttoa, jossa veronmaksaja maksaa palkat. Halla-aho korostikin, että ongelma muodostuu nimenomaan Suomeen muuttavasta halpatyövoimasta. Halla-aho esitti ratkaisun tilanteeseen.

– Suomeen työn perässä tulevalle ihmiselle pitää asettaa selkeä euromääräinen minimituloraja, jolla Suomeen pääsee.

Suomessa eräisiin työtehtäviin on ollut hankalaa löytää työntekijöitä. Halla-aho totesi, että tämä johtuu pitkälti siitä, että palkkataso ei aina pysty kilpailemaan sosiaaliturvan kanssa.

– Köyhistä maista Suomeen tulevat työntekijät, esimerkiksi tomaatinpoimijat, kilpailevat suomalaisten työntekijöiden kanssa sillä, että tulijoiden kilpailuvaltti on halpa työn hinta. He siis tekevät työtään halvemmalla.

– Kuluttajan ja veronmaksajan kannalta tomaattien halpa hinta on kuitenkin petollista, koska tomaattien ostaja kompensoi halvemman hinnan korkeampina veroina. Veroilla rahoitetaan sitä, että Kela maksaa osan tomaatinpoimijoiden palkasta toimeentulotukena.

SUOMEN UUTISET