Kiinnostus erilaisia maanpuolustuksellisia ja turvallisuuteen liittyviä koulutuksia kohtaan on lisääntynyt Suomessa huomattavasti niin reserviläisten kuin muiden suomalaisten parissa viime viikkoina. Perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula vaatii nopeasti lisää resursseja vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen suomalaisten henkisen kriisinkestävyyden parantamiseksi.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) kertoi tiedotteessaan, että vapaaehtoinen maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuuskoulutus kiinnostaa nyt ennennäkemättömällä tavalla. Kurssit täyttyvät nopeasti ja uusia avataan. Perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simulan mukaan kasvaneeseen kysyntään on ripeästi myös vastattava lisäämällä rahoitusta.

– Suomalaisten maanpuolustustahto on vahvaa, ja ihmiset ovat olleet kiinnostuneita siitä, millä tavoin he voisivat vahvistaa maanpuolustusosaamistaan tässä muuttuneessa turvallisuusympäristössä. Kun kysyntä on kovaa, on siihen vastattava nopeasti, Simula linjaa.

Kansan toimintakyvyn ylläpito tärkeää

Kansanedustaja Simula jätti hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy, onko hallituksella valmiutta lisätä rahoitusta vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen mahdollisimman ripeästi jo kesken vuotta.

– Kurssit lisäävät valmiutta toimia kriisitilanteissa ja helpottavat samalla epätietoisuutta ja ahdistusta, joita tilanne on eittämättä monissa suomalaisissakin herättänyt. On tärkeää pitää koko kansan toimintakykyä yllä ja parantaa myös henkistä kriisinkestävyyttämme, Simula summaa.

Suomen Uutiset