Eduskunnassa oli eilen lähetekeskustelussa valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisesta Ukrainaa tukevaan Euroopan unionin sotilaalliseen EUMAM Ukraine ‑avustusoperaatioon, osallistuminen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Puolassa. Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpään mielestä koulutusoperaatioon osallistuminen on tärkeä asia.

Taustalla keskustelulle oli Ukrainan pyyntö EU:lta tukea asevoimiensa kouluttamiseksi lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, minkä vuoksi Euroopan unionin sotilaallinen avustusoperaatio perustettiin EU:n ulkoasiainneuvostossa.

Operaation tavoitteena on tarjota koulutusta 15 000 ukrainalaissotilaalle. Suomi olisi mukana enintään 50 sotilaalla marraskuuhun 2024 saakka. Tämä sisältää osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Puolassa sekä tähän liittyviin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin EU-jäsenmaiden alueella.

Tarkoitus on aloittaa keväällä 2023 Ukrainan asevoimille annettavalla koulutusmoduulilla, jossa Suomi kouluttaa erikseen valituista ukrainalaisista sotilaista koostuvan noin 30 sotilaan joukon.

Vankat perustelut Ukrainan tukemiselle

Suomi on tukenut Ukrainaa kansallisesti ja osana EU:ta sekä myöntänyt Ukrainaan humanitaarista apua, kehitysyhteistyötukea, materiaalitukea, puolustusmateriaalitukea ja koulutustukea.

Koulutusoperaationa EU:n oma ei ole ensimmäinen, johon Suomi osallistuu Ukrainan asevoimia koskien. Isossa-Britanniassa Suomi on kouluttanut ukrainalaisia noin 20 henkilön osastolla osana monikansallista koulutusoperaatiota, jossa tavoitteena on ollut 10 000 ukrainalaisen siviilin kouluttaminen sotilaaksi.

– Suomella on nähdäkseni vankat perustelut osallistua Ukrainan tukemiseen erityisesti juuri sotilaallisen koulutustoiminnan muodossa, Juha Mäenpää linjasi.

– Ensinnäkin kouluttamalla, opastamalla, neuvomalla ja jakamalla ajatuksia eivät opit meiltä mihinkään katoa. Kuten alussa sanoin, tieto ja taito eivät jakamalla vähene. Toisekseen, kuten itse selonteossakin sanotaan, operaatioon osallistuminen vahvistaa kansallista puolustuskykyä.

Vertaus sotilaalliseen operaatioon Irakissa

Mäenpää vertasi Puolan koulutusoperaatiota sotilaalliseen OIR-operaatioon Irakissa. Operation Inherent Resolve on Yhdysvaltain johtama kansainvälisen Isisin vastaisen koalition operaatio. Suomi on osallisena OIR-operaatiossa noin 75 sotilaalla vuoden 2024 loppuun asti.

OIR-operaation tuki- ja neuvonantotoiminnan tavoitteena on kehittää koko Irakin, mukaan lukien Irakin Kurdistanin, turvallisuusjoukkojen toimintaa ja omaa kykyä torjua Daesh, tukea laillista valtiovaltaa sekä tukea alueellisen turvallisuuden ja vakauden palauttamista. Keskeisenä tehtävänä on estää Daeshin uudelleennousu Irakin alueella. Operaatiossa on siirrytty koulutustoiminnasta prikaati- ja eri esikuntatasojen neuvonantotoimintaan.

– Huomautin eduskunnassa asian käsittelyn yhteydessä viime joulukuussa, että osallistuminen kansainväliseen neuvontatoimintaan kehittää merkittävästi suomalaisten sotilaiden osaamista, toimintakykyä ja valmiutta toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä, Mäenpää muistutti.

Mäenpää huomautti Puolan ja Irakin operaatioilla olevan eroja, ja siten kansallisesta näkökulmasta molemmilla oma paikkansa Suomen sotilaallisen suorituskyvyn ylläpidossa ja parantamisessa.

– Ukrainalaisille koulutettavat taidot tulevat sotatilan vuoksi epäilemättä heti käyttöön. Lisäksi Ukraina, jossa sotilaat luonnollisesti Puolassa opittuja taitojaan lopulta käyttävät, on maantieteen, ilmaston ja oletetun vastapuolen osalta parempi verrokkimaa saaduille kokemuksille kuin kaukomaat, joten sodasta kertyvät opit hyödyttävät paremmin myös omaa kansallista turvallisuuttamme, kansanedustaja sanoi puheessaan.

Leopardit pidettävä Suomessa

Ehdotuksille Leopard-taistelupanssarivaunujen lähettämistä Suomesta Ukrainaan Mäenpää ei lämmennyt.

– Kouluttaminen on loistava tapa tukea Ukrainaa. Tieto ja taito eivät jakamalla vähene.Omasta mielestäni Suomen ei tule luovuttaa tähän kyseiseen sotaan Leopard-vaunuja, ne nimittäin vähenevät, kansanedustaja huomautti maamme rajallisista resursseista.

Sanomalehti Ilkka-Pohjalainen uutisoi Mäenpään näkemyksistä panssarivaunuihin liittyen jo vuoden alussa. Tuolloin hän kummasteli puolustusvaliokunnan sisältä tulleita esityksiä luovuttaa Suomesta Leopard-taistelupanssarivaunuja Ukrainaan.

– Ymmärrän täysin, että Ukrainaa pitää tukea, mutta ensisijaisesti meidän on pidettävä kiinni omasta puolustuksesta. Leopardit ovat maavoimiemme selkäranka, puolustusvaliokuntaan kuuluva Mäenpää korosti.

Samoin hän totesi, että vaunuja voidaan kyllä lähettää Euroopasta, mutta ettei niitä kannata ottaa valtiolta, jolla on 1 340 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Mäenpää oli kuitenkin valmis tarjoamaan ukrainalaisille koulutusta muiden maiden mahdollisesti lähettämien vaunujen käyttöön sekä huoltoon.

SUOMEN UUTISET