Keskiviikkona käytiin eduskunnassa lähetekeskustelu valtioneuvoston selonteosta eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa. Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää näki sotilaalliseen operaatioon osallistumisen jatkamiselle kestävät perustelut ja huomautti, että mukanaolo kehittää kansallisen puolustuksen suorituskykyjä. Hän kuitenkin arvosteli muuta rahan kippaamista maahan kehitysyhteistyön varjolla.

Operation Inherent Resolve eli OIR on Yhdysvaltain johtaman kansainvälisen Isisin vastaisen koalition operaatio. Koalitio perustettiin vuonna 2014 Irakin tueksi taistelussa Isisiä vastaan. Suomi liittyi siihen samana vuonna. Koalition sotilaallinen toiminta Isisiä vastaan Irakissa ja Syyriassa tapahtuu OIR:n puitteissa ja käynnistettiin vuonna 2014.

Suomi on osallistunut OIR-operaatioon vuodesta 2015 alkaen. OIR-operaation taistelu Isisiä vastaan on tuonut tulosta, ja operaatio on siirtänyt toimintansa neljänteen ja viimeiseen vaiheeseen. Tasavallan presidentti on päättänyt Suomen osallistumisen jatkamisesta valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta vuosittain. Tarkoituksena on, että Suomi jatkaisi osallistumista OIR-operaatioon noin 75 sotilaalla.

Naton koulutusoperaatio Irakissa NMI taas aloitti toimintansa syksyllä 2018. Koulutusoperaation tavoitteena on tukea Irakin sotilaskoulutusjärjestelmän kehittämistä ja turvallisuussektorin uudistamista pääasiassa strategisen tason koulutuksen ja neuvonannon kautta. Suomi on osallistunut tähän koulutusoperaatioon Naton kumppanimaana joulukuusta 2018 alkaen. Tähänkin operaatioon osallistumisesta päättää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta.

Suomalaiset sotilaat hyötyvät kokemuksesta

Kansanedustaja Juha Mäenpää huomautti puheessaan, että osallistuminen kansainväliseen neuvonantotoimintaan kehittää merkittävästi suomalaisten sotilaiden osaamista, toimintakykyä ja valmiutta toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja tehtävissä.

– Perussuomalaiset ovat perinteisesti tukeneet rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioihin osallistumista. Suomalaiset sotilaat ja reserviläiset hyötyvät mukana olosta. Noin kolmannes henkilöstöstä on Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa ja noin kaksi kolmasosaa henkilöstöstä on reserviläisiä. Operaatiossa saadaan kokemusta koalition esikunnassa toimimisesta sekä vaativissa olosuhteissa kouluttamisesta. Reserviläisten saama kouluttamiskokemus on osittain hyödynnettävissä kotimaassa tapahtuvaan joukkojen perustamisvaiheeseen, Mäenpää selitti.

OIR-operaatiossa neuvonantotoiminnan lisäksi suomalaisen joukon toinen keihäänkärki on suojausjoukkue.

– Suojausjoukkueen henkilöstösuojaustehtävillä tuetaan koalition neuvonantajien työtä ja suojataan koalition johdon ja neuvonantajien siirtymiset Kurdistanin alueella. Lisäksi suojausjoukkue valmistautuu tukemaan tukikohdan suojaustehtävissä tehtäviensä sallimissa rajoissa. Tukikohdan suojaus toteutetaan yhteistyössä koalition muiden joukkojen ja Irakin ja Kurdistanin viranomaisten kanssa.

Selonteossa myös kyseenalaisia kohtia

Mäenpään mukaan on siis selvää, että operaatioon osallistuminen kehittää kansallisen puolustuksen suorituskykyjä mutta samalla edistää myös kansainvälistä yhteistyötä. Hän näki selonteossa kuitenkin myös kritiikin kohteita.

Selonteossa todetaan: ”Mitä laaja-alaisemmin Suomi on mukana tukemassa Irakin kehitystä, sitä paremmat ovat mahdollisuudet edistää myös palautuksiin liittyviä kysymyksiä. Suomen tavoitteena on paluu- ja palautusyhteistyötä helpottavat järjestelyt kielteisen lainvoimaisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden osalta.”

– Sisäministeriön verkkosivujen mukaan Suomi neuvottelee palautuksista koskevista yhteistyöpöytäkirjoista myös Irakin ja Somalian kanssa. Kuinka monta vuotta palautuksista on neuvoteltu täysin tuloksetta? Ei näytä, että rahan kippaamisella Irakiin olisi ollut asian suhteen minkäänlaista myönteistä merkitystä, Mäenpää puuskahti.

Kriisinhallintaoperaatioihin osallistumisen kansanedustaja erotti kuitenkin Suomen muusta Irakissa tapahtuvasta toiminnasta.

– Edellä mainitusta huolimatta nimenomaan sotilaalliseen operaatioon osallistumisen jatkamiselle Irakissa on kansallisen edunkin nimissä kestävät perustelut. Siitä saamme itsekin jotain, toisin kuin kehitysyhteistyön kautta.

Valiokunnat myönteisellä kannalla

Puolustusvaliokunta antoikin seuraavana päivänä, torstaina 8.12.2022, lausunnon ulkoasianvaliokunnan mietintöä varten OIR- ja NMI-operaatioita koskien. Valiokunta katsoi, että Suomen on tärkeää olla mukana yhdessä keskeisten kumppanien, kuten muiden Pohjoismaiden, kanssa operaatioissa.

Lisäksi valiokunta muun muassa arvioi, että Irakista saatava hyöty kansallisen puolustuksen kehittämiselle tulee erityisesti toimimisesta vaativassa monikansallisessa toimintaympäristössä. Suomen liittyessä Pohjois-Atlantin sotilasliittoon Nato-maiden kanssa tehtävän yhteistyön tärkeys korostuu, ja myös eri kriisinhallintaoperaatioissa tätä yhteistoimintakykyä voidaan kehittää ja syventää.

Ulkoasiainvaliokunta taas antoi perjantaina 9.12.2022 mietinnön OIR-asiaan liittyen. Se piti johtopäätöksissään osallistumisen jatkamista OIR-operaatiossa perusteltuna. Molempien valiokuntien päätökset olivat yksimielisiä.

SUOMEN UUTISET