Eduskunnassa käsiteltiin tiistaina hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta eli niin sanottua translakia. Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää vastusti järjenvastaisena pitämäänsä esitystä jyrkästi.

Hallituksen esityksen tavoitteena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta erottamalla sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen lääketieteellisestä tutkimuksesta ja hoidoista. Hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuisi siis henkilön omaan selvitykseen hänen sukupuolen kokemuksestaan.

– Tunnen henkilökohtaisesti kaksi henkilöä, jotka ovat käyneet läpi tämän muutoksen. He ovat vaihtaneet sukupuoltaan, ja minulla on ymmärrys tätä asiaa kohtaan, kansanedustaja Juha Mäenpää paljasti alkuun.

Järjenvastainen esitys

Mäenpää painotti, etteivät kemialliset, fysikaaliset tai biologiset tosiasiat ole ”itsemääräämiskysymyksiä”, valintoja tai mielipideasioita, eikä niitä pidä sellaisena kohdella.

– Tämä on ihan täysin järjenvastainen esitys, hän kiteytti.

Mäenpää huomautti, että sukupuoli on biologiassa suvullisesti lisääntyvillä lajeilla ilmenevä ominaisuus, jonka perusteella yksilöt jakautuvat joko naaraisiin eli munasoluja tuottaviin yksilöihin tai koiraisiin eli siittiösoluja tuottaviin yksilöihin. Ihmisellä hedelmöittyvä sukupuoli ovat naiset ja hedelmöittävä sukupuoli miehet.

– Edellä sanotun valossa on päivänselvää, ettei sukupuoli voi olla vain omakohtainen hakemusmenettelyasia. Kyseessä on pikemminkin puolueettomasti todennettava ominaisuus. Vastustan esitystä jyrkästi ja vaadin sen välitöntä hylkäämistä, hän linjasi.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä jätti asian käsittelyn yhteydessä perusteellisen vastalauseen. Ryhmä katsoo, että sukupuolen oikeudellista vahvistamista ei ole perusteltua erottaa lääketieteellisestä tutkimuksesta ja hoidoista ja esittää, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hylätään.

Keskusta hyväksyi esityksen

Mäenpää muistutti, että esitys translaista perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan.

– Tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa kuulijoille ja katsojille, että tämä kirjaus on tällaisenaan hallituspuolue Suomen Keskustan hyväksymä ja siunaama. Perimmäinen syy translain käsittelylle ja mahdolliselle läpimenolle eduskunnassa on se, että keskustapuolue alun perin hyväksyi sen hallitusohjelmaan demareiden ehdotuksesta, Mäenpää muistutti.

Mäenpää piti tätä erikoisena vetona ottaen huomioon, että esimerkiksi Evan vuoden 2022 arvo- ja asennetutkimuksessa keskustan äänestäjien identiteettiprofiilia kuvaillaan tulosten perusteella konservatiiviseksi.

Arvostelulta ei säästynyt kokoomuskaan.

– Ennen oli semmoinen puolue — muistan lapsuudesta — kuin kokoomus, joka mainosti, että ”koti, uskonto, isänmaa”. Tämä nyt kyllä rikkoo täysin sitä uskontoa, ja ihmettelen, miten kokoomus puolueena on lähtenyt kannattamaan tällaista vihervasemmistolaista ideologiaa, päivitteli Mäenpää.

Vihreiden virheellinen väittämä

Vihreiden eduskuntaryhmästä todettiin lähetekeskustelussa 4.10.2022 seuraavasti: ”Ei ole valtion viranomaisten tai lääkärien tehtävä määrittää kenenkään identiteettiä.” Identiteetti tarkoittaa psykologiassa ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään. Identiteetin perustana ovat ihmisten omat persoonalliset ominaisuudet, jotka voivat muuttua tai kehittyä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

– Eihän valtio nytkään määritä tai kiellä kenenkään identiteettiä. Jokainen saa vapaasti muodostaa yksilöllisen käsityksen itsestään. Se ei kuitenkaan tarkoita, että virallisiin papereihin voisi kirjoitella mitä sattuu puolueettomasti todennettavien ominaisuuksien kohdalle, korjasi Mäenpää vihreiltä tullutta virheellistä väittämää.

Hallituksen esityksessä kansanedustaja näki mitä ihmeellisimpiä selityksiä ja perusteluita, kuten: ”Sukupuolen vahvistamista koskevan hakemusmenettelyn tarkoituksena on varmistua siitä, että sukupuolen vahvistamista haetaan tietoon perustuen ja harkiten.”

– Epäselväksi jää, millä tavalla hakemusmenettely todellisuudessa varmistaa sen, että vahvistaminen haetaan harkiten, kyseenalaisti Mäenpää.

Translain käsittely jatkuu seuraavalla viikolla.

Suomen Uutiset