Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä (ps.) korostaa, että sosiaali- ja terveysministeriö teki huolellisia vaikutusarvioita ja muutti esityksiään niiden perusteella – varsinkin eläkeläisten asumistuen uudistusta mietittäessä.

– Voin vilpittömin sydämin vakuuttaa, että teimme todella paljon töitä siihen, että kävimme vaikutusarvioita läpi, perkasimme, purimme ja mietimme, miten se kohdistuu. Ja sen pohjalta myös teimme siihen loivennuksia, Mäntylä kertoi eduskunnalle.

– Vaikutusarvion kautta teimme ratkaisun, että vaikutuksia loivennetaan, koska totesimme, että sen heijastumat kohdistuvat samoille henkilöille.

Myös lääkekustannuksiin
haetaan mallia

Salissa puhuttiin myös lääkekustannuksista. Mäntylän mukaan niihin haetaan mallia, jossa nimenomaan huomioidaan ne ihmiset, jotka joutuvat käyttämään paljon lääkkeitä ja myös matkustamaan paljon.

– Olemme hakeneet mallia, joka helpottaa erityisesti näiden ihmisten tilannetta, Mäntylä painotti.

Hän totesi, että kuljetuksia voisi tehostaa vieläkin: se ei toimi tällä hetkellä parhaalla mahdollisella tavalla.

– Tätä arvioidaan ministeriössä varmasti tiukasti jatkossakin ja tehdään Kelan kanssa tiiviisti yhteistyötä, miten tilannetta voidaan parantaa.

Lääkeyhtiöillä
on oma vastuunsa

Mäntylä muistutti, että lääkekorvausten yhteydessä huomioidaan myös lääkealan toimijoiden vastuu.

– Ei sitä olla maksattamassa pelkästään lääkkeiden käyttäjillä. On myös edellytetty, että myös toimijoilla, kuten apteekeilla ja lääkefirmoilla on oma vastuunsa tässä.

Hallitus haluaa kehittää myös rationaalista lääkehoitoa niin, että lääkekustannuksia pystytään alentamaan ja että ihmisille annettava lääkehoito on järkevää ja mielekästä.

– Että emme syötä ihmisille lääkkeitä, joita he eivät välttämättä tarvitse, Mäntylä totesi.

Veli-Pekka Leskelä