Suomen tilanne on monin tavoin vakava. Siksi hallitus on ryhtynyt päättäväisiin toimiin, joilla uudistamme yhteiskuntaamme vastaamaan 2000-luvun haasteisiin. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta tulee säilyttää myös tulevaisuudessa. Näin linjasi kansanedustaja Juho Eerola perussuomalaisten ryhmäpuheessa hallituksen kärkihankkeista ja reformeista.

Eerola nosti esiin muutamia kärkihankkeita, joilla tavoitteeseen päästään.

– Yhtenä hankkeena voidaan pitää kaikkia niitä toimia, joilla edistetään työn tarjontaa, yrittäjyyttä ja elinkeinorakenteen monipuolistamista. Työn tekemisestä on tehtävä kannattavaa ja vienti on saatava vetämään. Näin vahvistetaan julkista taloutta, Eerola linjasi.

Päämäärien saavuttaminen edellyttää rakenteellisia uudistuksia yli hallintorajojen. Eerola korosti myös muiden kärkihankkeiden merkitystä.

– Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan sekä kiertotalouden edistämiseen suunnattua kärkihanketta. Suurimmat mahdollisuudet nähdään nestemäisen polttoaineen tuotannon sekä biokaasun tuotannon ja teknologian kasvattamisessa, Eerola linjasi.

Kohti ruotsin
kielen vapaaehtoisuutta

Eerola tervehti ilolla, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kärkihankkeisiin on sisällytetty alueelliset kielikokeilut. Toisen kansallisen kielen opiskelun sijaan mahdollistetaan jonkin muun kielen opiskelu.

– Perussuomalaiset pitävät tätä hyvänä ensi askeleena kohti ruotsin kielen täyttä vapaaehtoisuutta, Eerola kiitti.

Hyvä on myös lukukausimaksujen asettaminen EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille.

– Emme voi tarjota maksutonta opetusta kaikille tulijoille ja samaan aikaan leikata omien kansalaisten etuisuuksista, Eerola korosti.

– Opetusalalla myös tunnin liikunta päivässä tekee hyvää lapsille. Perusasiat on laitettava kuntoon – peruskunto kuntoon, Eerola totesi.

Omista pitää huolehtia

Pakolaiskriisi edellyttää maahanmuuton kustannuksiin liittyvän selvityksen ja uudistusten tekemistä nopealla aikataululla. Pitää selvittää, mikä on yhteiskunnan kantokyky.

– Yhteiskunnan pitää pystyä huolehtimaan asukkaistaan. Hallitus pyrkiikin parantamaan lapsi- ja perhepalveluita, ikäihmisten koti- ja omaishoitoa sekä osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia.

– Vaikka taloudelliset ajat ovat tiukat, on väestön hyvinvoinnista huolehdittava, Eerola painotti.

Veli-Pekka Leskelä

Tagit