Kansanedustaja Mika Niikko kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan Aito avioliitto -kansalaisaloitteeseen liittyvistä äänestyksistä. Niikko oudoksuu kansalaisaloitteen tyrmänneitä kansanedustajia.

Aito avioliitto -kansalaisaloitteeseen liittyvistä kahdesta lausumaehdotuksesta äänestettiin keskiviikkona. Lausumaehdotuksilla piti tarkistaa lainsäädäntöä, jotta olisi varmistettu kirkolle autonomia päättää, millaisia pareja se jatkossakin vihkii sekä siitä, saavatko vanhemmat vaikuttaa siihen, millaiseen perhemuotoon lapset adoptoidaan.

– Vihkimisen osalta kyse oli selvennyksestä. Nykyinen lainsäädännöllinen tila on luonnollista tulkita siten, että kirkko saa määrät papeilleen reunaehdot. Jos pappi vihkii vastoin kirkon oppia samaa sukupuolta olevan parin, vihkiminen on juridisesti mitätön. Tämä oli tarkoitus vain entistä selvemmin kirjoittaa lakiin, sillä julkisuudessa asiasta on näyttänyt olevan epäselvyyttä. Vastaava selvennys lakiin tehtiin aikanaan Norjassa, Niikko kirjoittaa.

– Adoption kohdalla vanhemmalla on toki oikeus esittää toiveita. Tarkoitus oli turvata yksiselitteinen oikeus vanhemmalle, lapsen lähtömaalle tai adoptiojärjestölle halutessaan määrätä, että adoptoitava lapsi annetaan perheeseen, jossa on sekä isä että äiti, Niikko täsmentää.

Äänestystulokset olivat Niikolle pettymys. Lausumaehdotukset tyrmättiin, vihkimisen osalta 91-65. Adoption osalta 96-53.

”Kokoomus petti perinteisen avioliiton kannattajat”

Kansanedustaja pitää äänestystulosta erityisen erikoisena siksi, koska kokoomus ja keskusta olivat varsinkin avioliittoa koskevissa puheenvuoroissaan vahvasti kirkollisen heterovihkimisen kannalla.

”Sosiaalidemokraattien romahdus on myös täydellinen. Perinteisesti heillä on ollut myös perhearvokonservatiivisia äänestäjiä, mutta onko jatkossa?”

– Kuitenkin Kokoomus petti perinteisen avioliiton kannattajat. Kokoomuksen 26 kansanedustajasta vain viisi äänesti kirkon autonomian puolesta. Joko kansanedustajat eivät tienneet lainkaan mistä äänestivät tai sitten he ovat täysin välinpitämättömiä kirkon tulevaisuudesta. Vastaavasti Keskustan 39 kansanedustajasta hienoinen enemmistö, 22 edustajaa, oli kirkon kannalla. Tämä tuskin Pohjanmaan lestadiolaisia lämmittää, Niikko toteaa.

Miten käy kirkon aseman?

– Joku voi virheellisesti perustella omaa äänestyskäyttäytymistä sillä, että kirkko saa itse päättää uskonnonvapauslain ja kirkkolakinsa mukaisesti keitä se vihkii. Kirkko ei nykyisellään salli samaa sukupuolta olevien parin vihkimistä. Paine kuitenkin kasvaa. Kirkkoa aletaan syyttämään syrjinnästä, jos se kieltäytyy vihkimästä samaa sukupuolta olevia pareja. Syrjintäväitteet seksuaalisen suuntautumisen perusteella tullaan kuulemaan. Vähemmistöjärjestöt yhdessä oikeusoppineiden kanssa alkavat vertaamaan ihonväriä ja vaikkapa vasenkätisisyyttä ja homoutta keskenään ja syyttävät kirkkoa rasismista, mikäli papin aamenta ei homoliittoon saa.

– Kirkon erityisasema veronkanto-oikeuksineen johtaa siihen, että se joko taipuu vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja tai luopuu vihkimisoikeudesta. Näin kävi myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Niikko pitää surullisena sitä, että suurin osa kansanedustajista taipui painostuksen alla.

– Taipui, vaikka tiesi totuuden. Lainsäätäjä tietää, ettei avioliiton sukupuolikriteeri, kuin sen enempää myöskään lukumääräkriteeri, ole ollut mielivaltainen eikä siten syrjivä. Jos näin tosiaan olisi, on myös sukupuolineutraali laki tuoreeltaan epätasa-arvoinen.

Adoptiota koskeva lausuma tyrmättiin

Niikko piti adoptiota koskevan lausumaehdotuksen tyrmäämistä lasten kannalta traagisena.

– Omantunnon vapautta kunnioittavassa valtiossa vanhemmalla tulisi olla oikeus varmistua siitä, että hänen näkemystään lapsen adoptiotilanteessa kunnioitetaan, onhan kyse hänen omasta lapsestaan. Lapset eivät kuulu valtiolle vaan vanhemmille. Miksi he eivät sitten saisi vaikuttaa lapsensa tulevaan perhemuotoon, jos tilanne sitä vaatii?

Mihin katosi demareiden perhearvokonservatiivisuus?

Kenellekään ei ole uutinen se, että Vihreät ja Vasemmisto ajavat hyvin liberaalia perhelainsäädäntöä maahamme. Yllätys kuitenkin oli, että perinteisesti ”koti, uskonto ja isänmaa”-teemalla eläneiden kokoomuksen ja keskustan arvopohja romahti. Sosiaalidemokraattien romahdus on myös täydellinen. Perinteisesti heillä on ollut myös perhearvokonservatiivisia äänestäjiä, mutta onko jatkossa?

– Perussuomalaiset pysyivät tiukasti lapsen edun kannalla, Niikko totesi.

– Sukupuolineutraalin avioliittolain kun ei pitänyt olla keneltäkään pois. Jatkossa vanhemmat ja varsinkin kuntapäättäjät ovat paljon vartijoina. Meidän on kiinnitettävä lastenkasvatukseen entistä enemmän huolta. Miten avioliittolaki tulee vaikuttamaan varhaiskasvatuksen ja koulujen tehtävään arvokasvattajana, jää nähtäväksi.

SUOMEN UUTISET