Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys, jolla naisten ja tyttöjen sukupuolielinten silpominen ja sen valmistelu säädetään nykyistä selkeämmin rangaistavaksi rikoslaissa. Uusi rangaistussäännös soveltuisi kattavasti eriasteisiin silpomistekoihin ja selkiyttäisi tällaisten tekojen rangaistavuutta.

– Silvonnasta on ainoastaan terveydellistä haittaa naisille. On käsittämätöntä, kuinka kulttuuriin vedoten tällaista väkivaltaa harjoitetaan naisia kohtaan myös Suomessa, sanoo oikeusministeri Leena Meri.

Tiettyjen maahanmuuttajaryhmien ongelma

Esityksessä myös säädetään erityisestä syyteoikeuden vanhentumisajasta alaikäiseen kohdistuneessa silvontarikoksessa. Näin ollen nuorena silvonnan uhriksi joutuneella olisi riittävästi aikaa täysi-ikäistyttyään saattaa asia tutkittavaksi ja rikoksentekijät vastuuseen.

– Silvonta on erityisesti tiettyjen maahanmuuttajaryhmien ongelma. Tällaiset barbaariset tavat eivät kuulu Suomeen, oikeusministeri Meri toteaa.

Hallitus on tyttöjen puolella

UNICEF:in tilastojen mukaan silvontaa esiintyy jopa yli 90-prosenttisesti Somaliassa, Guineassa ja Djiboutissa. Tapa on yleinen monissa afrikkalaisissa ja islamilaisissa maissa. Euroopan maissa silvontaa esiintyy näistä maista tulevissa maahanmuuttajayhteisöissä.

– Tämä hallitus on tyttöjen puolella. Selkeytämme rikoslainsäädäntöä niin naisiin kohdistuvan silvonnan kuin pakkoavioliittojen osalta, jotta tässä maassa jokainen tyttö ja nainen saisi täysivaltaisen oikeuden päättää itsestään ja elämästään.

Suomen Uutiset