Hallitusohjelman kirjauksiin kuuluu oppivelvollisuusiän korottaminen 18 ikävuoteen ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuus. Lukiokoulutus sekä ylioppilastutkinto olisivat jatkossa täysin maksuttomia opiskelijan 20 ikävuoteen asti. Lisäksi oppimateriaalit, työvälineet sekä yli viiden kilometrin koulumatkat olisivat maksuttomia.

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli kokouksessaan lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi.

Uudistuksen vaikutukset kohdistuvat merkittävästi Helsinkiin, jossa nuorten ikäluokat kasvavat ja joista kymmenen vuoden kuluttua joka neljäs on vieraskielinen. Toisen asteen opiskelijoista noin 30 % on tällä hetkellä ulkopaikkakuntalaisia.

Taloudellinen tilanne ei kestä uudistusta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen Pia Kopran (ps.) mukaan hallituksen esitysluonnoksen kustannusarviot ovat alimitoitettuja. Uudistus voi johtaa siihen, että kursseja ja lähiopetusta joudutaan vähentämään, etäopiskelua lisäämään ja ryhmäkokoja kasvattamaan.

– Koulumatkojen maksuttomuus voi entisestään lisätä Helsingin houkuttelevuutta toisen asteen opiskelupaikkakuntana. Tällöin koulutuspaikkojen kasvava kysyntä saattaa heikentää helsinkiläisten nuorten mahdollisuuksia päästä kotikaupungissaan järjestettävään toisen asteen koulutukseen.

– Uudistusta ei pidä toteuttaa nykyisessä taloudellisessa tilanteessa

Tulonsiirtoa duunareilta hyvätuloisille

Perussuomalaisten valtuustoryhmän mielestä uudistus kannattaa jättää myöhemmäksi. Koronapandemian seurauksena Helsingin rahoituspohja on merkittävästi heikentynyt. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että suurimmalle osalle toisen asteen opiskelijoista raha ei ole este koulunkäynnille.

Perussuomalaiset korostavat, että ”maksutonta” toista astetta ei ole, vaan kyse on siitä, kuka maksaa laskun. Valtuustoryhmä ei pidä perusteltuna tulonsiirtoa pienituloisilta duunareilta hyvätuloisten perheiden lasten ilmaisiin koulukirjoihin ja koulumatkoihin. Koulutuksen lisättävät resurssit on kohdistettava harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen, erityisopetukseen ja opetuksen tukitoimiin.

SUOMEN UUTISET