Perussuomalainen Nuoriso vaatii Suomen hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin estääkseen länsimaisen teknologiaviennin Venäjälle. Vaikka teknologiavienti on Ukrainan sodan jälkeen suurelta osin pysähtynyt, pakotteita kierretään Venäjään myötämielisesti suhtautuvien kolmansien maiden kautta. Nuorisojärjestön mielestä nyt on aika asettaa toissijaiset pakotteet länsimaista teknologiaa Venäjälle vieviin maihin.

Venäjän aloitettua julman hyökkäyssotansa Ukrainassa länsimaat säätivät pakotteita, joiden tarkoitus oli estää Venäjän kyky käydä hyökkäyssotaansa. Yhtenä merkittävimpänä pakotteena oli kielto myydä Venäjälle kehittynyttä teknologiaa, kuten mikrosiruja. Tämän kiellon tarkoitus oli estää Venäjää rakentamasta ja korjaamasta kehittynyttä teknologiaa vaativia asejärjestelmiä.

Teknologiavienti länsimaista Venäjälle on suurelta osin pysähtynyt, mutta yli vuoden kestäneen sodan aikana on ilmestynyt uusi huolestuttava trendi: kolmansien maiden käyttäminen pakotteiden kiertämiseen. Länsimaista teknologiaa myydään yhä Venäjälle, mutta kauppa tapahtuu Venäjään myötämielisemmin suuntautuvien kolmansien maiden, kuten Armenian ja Kazakstanin, kautta. Tämä on pakotteiden kiertämistä ja heikentää ratkaisevasti niistä koituvia sodankäyntikykyä heikentäviä vaikutuksia Venäjälle.

Välikädet tukevat Venäjän hyökkäyssotaa

Suomen uuden hallituksen on ryhdyttävä EU-tasolla toimenpiteisiin, joilla estettäisiin pakotteiden kiertäminen kolmansien maiden kautta. Nyt on aika aloittaa niin kutsutut toissijaiset pakotteet, jotka kohdistuisivat kaikkiin teknologiaa yhä vieviin maihin. Länsimaiden onkin asetettava teknologian vientirajoitukset myös kaikille niille maille, jotka yhä todistettavasti kauppaavat länsimaista teknologiaa Venäjälle.

– Meidän on tehtävä selväksi välikätenä toimiville maille, että Venäjän kanssa veljeilyllä on seurauksia. Kohdistamalla saman tasoiset pakotteet välikäsille edesautamme heidän asettamistaan ruotuun ja rankaisemme moraalittomasta toiminnasta. Meidän kantamme on, että mikäli Venäjälle välittää keskeisiä sotakaluston komponentteja, syyllistyy tukemaan täysin Venäjän hyökkäyssotaa, toteaa järjestön 1. varapuheenjohtaja Jani Viitanen.

Suomen Uutiset