Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) antoi toimeksiannon laatia suunnitelma Suomen osallistumisesta Ukrainan jälleenrakentamiseen.

Toimeksianto liittyy hallitusohjelman toteuttamiseen. 28.7 annetun toimeksiannon mukaisesti hallitus valmistelee yhteistyössä elinkeinoelämän ja Team Finland -verkoston kanssa Suomelle kansallisen suunnitelman Ukrainan jälleenrakentamiseen osallistumisesta.

Ulkoministeriön itäosasto on päävastuussa suunnitelman laatimisesta ja koordinoinnista asianmukaisten valtionhallinnon ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.

– Vahva tukemme Venäjän hyökkäyssodan kohteena olevalle Ukrainalle jatkuu. Samalla valmistaudumme jälleenrakentamaan itsenäistä ja demokraattista Ukrainaa, ja tässä eri toimijoiden välinen tiivis ja suunnitelmallinen yhteistyö on tärkeää, toteaa ministeri Ville Tavio.

Suomi tukenut Ukrainaa 1,7 miljardilla eurolla

Jälleenrakentamissuunnitelman laadinnan ensivaiheessa ulkoministeriö tekee tiivistä yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtionvarainministeriön kanssa. Tarkoituksena on vahvistaa neuvontapalveluja suomalaisyrityksille ja elinkeinoelämälle sekä löytää rahoitusratkaisuja, jotka helpottavat yritysten osallistumista Ukrainan jälleenrakentamiseen.

Toisessa vaiheessa on määrä laatia pidemmän aikavälin suunnitelma, johon sisältyisi muun muassa kehitysyhteistyömäärärahojen käytön tarkastelu.

Suomi on tukenut Ukrainaa yhteensä 1,7 miljardilla eurolla Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen eli helmikuusta 2022 lähtien. Tuki on kanavoitu kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun sekä siviili- ja puolustusmateriaalituen kautta.

Suomen Uutiset