Perussuomalainen Nuoriso esittää, että eduskunta hylkäisi nyt käsittelyssä olevan olevan elpymisratkaisun. Paketti muuttaa perustavanlaatuisella tavalla Euroopan unionin luonnetta kohti liittovaltiota ja fiskaaliunionia. Ei voi olla oikein, että Suomi joutuu maksajan rooliin vain siksi, että Etelä-Euroopan maat eivät suostu huolehtimaan omasta taloudestaan.

Perussuomalainen Nuoriso katsoo, että esitetyssä elpymisrahastossa on useita ongelmia, joista keskeisimpiä ovat paketin periaatteellinen linjanmuutos EU:n perussopimusten tulkintaan sekä paketin erittäin kyseenalainen elvyttävä vaikutus.

– Tämän paketin käsittely on ollut historiallisen nolo suoritus hallitukselta. Valtioneuvosto on pyrkinyt jatkuvasti lamaannuttamaan kriittisen keskustelun asiasta, vaikka se itse esitti, että ratkaisu vaatii laajaa kansalaiskeskustelua, toteaa järjestön puheenjohtaja Miko Bergbom.

Kriittiset äänet vaiennettu

– Suomalaisten kriittiset äänet on vaiennettu (kansalaisaloite) ennennäkemättömän törkeällä väheksynnällä, ja toisaalta erimieliset on niputettu yhteen Venäjän ja Kiinan kanssa. Neuvottelutulos, jonka Sanna Marin paketin osalta saavutti, on täysin vastoin sitä, mitä perustuslakivaliokunta ennen neuvotteluja asiasta ilmaisi.

– Juuri mikään ennalta esitetty ei vaatimuksien osalta toteutunut. Katson, että pakettia kannattavat edustajat halveksivat Suomen itsemääräämisoikeutta. Pääministerin kansliasta on vuodettu tietoja, joiden perusteella voidaan tulkita, että Suomea painostetaan hyväksymään elpymisratkaisu. Laissa asiasta todetaan selvästi (ks. Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen, RL, luku 12, 1 §), Bergbom sanoo.

Suora isku kansalaisdemokratiaa vastaan

Perussuomalainen Nuoriso on pettynyt siihen, että perustuslakivaliokunta päätyi vastustamaan kansanäänestystä paketista, vaikka olosuhteet sen järjestämiseksi olisivat olleet enemmän kuin suotuisat. Lausunnossaan PEV kuitenkin totesi ratkaisun olleen luonteeltaan poliittinen.

Nuorisojärjestö pitää tätä suorana iskuna kansalaisdemokratiaa vastaan. Nyt jos koskaan olisi ollut oikea hetki kysyä mielipidettä myös eliitin ulkopuolisilta ihmisiltä. Nyt nähty sopimusten tulkinta on myös huolestuttava linjaus tulevaisuuteen, jossa mikä tahansa sopimus voidaan tästä lähtien tulkita mielivaltaisesti uudelleen.

– Eurooppa-päivänä muun muassa eurooppaministeri Tytti Tuppurainen peräänkuulutti kansalaisvaikuttamisen lisäämistä EU:ssa, mutta hän ei kuitenkaan kannata kansanäänestystä elpymispaketista. Onko kansan mielipiteellä väliä vain silloin, kun se palvelee omaa etua? kysyy hallituksen jäsen Lauri Laitinen.

– Nykypäivän nuoret tulevat maksamaan tätä lystiä vielä keski-ikäisinäkin. Olisi kohtuullista, että edes äänioikeutetut saisivat ilmaista kantansa elpymispakettiin kansanäänestyksellä.

Suomen Uutiset