Perussuomalainen Nuoriso on huolestunut suomalaisen kulttuurin nopeasta muutoksesta, jossa vapaata mielipiteenilmaisua yritetään sekä estää että saattaa rangaistavaksi niin kutsutulla ”canceloinnilla”.

Viime viikolla ”canceloitavaksi” päätyi urheiluvaikuttaja Aleksi Valavuori hänen kritisoituaan miestaustaisten transurheilijoiden osallistumista naisurheiluun. Näkemyksistä suivaantuneet aktivistit ottivat kohteekseen Valavuoren sponsorisuhteet tarkoituksenaan aiheuttaa urheiluvaikuttajalle taloudellista vahinkoa. Valavuori kertoo menettäneensä aktivistien painostuksen seurauksena vuosiarvoltaan 30 000 euron sponsorisuhteen.

Punavihreä kontrolli hiljentää toisinajattelijat

Ilmaisunvapauden kaventamisessa valtakunnansyyttäjän roolin ovat tällä kertaa ottaneet punavihreät aktiivit, joiden tavoitteena on kontrolloida yhteiskunnallista keskustelua. Keinovalikoimaan lukeutuu työnantajiin ja yhteistyökumppaneihin kohdistettu massapainostus, jolla pyritään hiljentämään erimieliset pois yhteiskunnallisesta keskustelusta.

– Tilanne sananvapauden osalta on heikentynyt viime aikoina. Jo vuosia media on keskittynyt lähinnä noteeraamaan lehdistönvapauden sijoitukset tilastoissa, mutta täysin ohittanut suunnan, johon suomalaisten oikeus ilmaista mielipiteitään on kehittynyt, toteaa järjestön puheenjohtaja Miko Bergbom.

– Vihervasemmisto on sosiaalisen median häirintäkampanjoillaan ottanut lain omiin käsiinsä, eikä tämä kehitys ole toivottavaa. Suomalaisten on syytä alkaa puolustamaan jälleen omia perusoikeuksiaan. Ne kuuluvat kaikille, ei vain pienelle vähemmistölle.

Myös vihervasemmiston tulisi tuomita lokakampanjat

Perussuomalainen Nuoriso ehdottaa asiasta käytävän laajempaa yhteiskunnallista keskustelua ja toivoo, että myös vihervasemmistossa tuomittaisiin tavallisten ihmisten elinkeinoa uhkaavat häirintäkampanjat. Sosiaalisen median erimielisyyksiä ei tule viedä työpaikoille. Nuorisojärjestössä vaaditaan, että sananvapautta, keskeistä perusoikeutta, kunnioitetaan jälleen sen arvon mukaisesti.

– Häirintäkampanjoihin osallistuvien toiminnassa silmiinpistävää on itsereflektion puute. Yhtäältä julistetaan vastustettavan syrjintää, vihapuhetta ja maalittamista, mutta toisaalta orkestroidaan lokakampanjoita erimielisten elannon sabotoimiseksi. Millaista suvaitsevaisuutta ja moninaisuutta edustaa tällainen täydellinen kyvyttömyys suvaita mielipiteiden moninaisuutta? kysyy PS-Nuorison 2. varapuheenjohtaja Joakim Vigelius.

Suomen Uutiset