Perussuomalainen Nuoriso seuraa huolellisesti puoliväliriihen päätöksentekoa ja siinä mahdollisesti syntyviä vastuuttomia päätöksiä. – Jotta voisimme jättää lapsille ja nuorille ehjän ja taloudellisesti kestävän hyvinvointivaltion nimeltä Suomi, on tärkeää, että tänään tehdyt päätökset ovat sekä vastuullisia että oikein kohdennettuja rajallisten resurssien maailmassa, nuorisojärjestöstä kerrotaan.

Perussuomalainen Nuoriso nostaa esiin kolmen kohdan kokonaisuuden, josta järjestö toivoo hallituksen ammentavan myös omat päätöksensä. Ensimmäinen kohta nuorisojärjestön kokonaisuudessa liittyy nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen.

– Korona on aiheuttanut massiivisia tuhoja, ei pelkästään sairastavuudessa, vaan myös sivuvaikutuksineen. Nuoret ovat yksi niistä ryhmistä, jotka ovat erityisesti kärsineet viimeisen reilun vuoden aikana. Etäopetuksen turvin koulua on kyetty jatkamaan sen kaikilla asteilla, mutta Perussuomalaisen Nuorison mukaan olisi kiinnitettävä erityistä huomiota opetuksen tavoitteellisuuden, laadun ja oppimistulosten varmistamiseksi.

– Etäopetus on tullut jäädäkseen varsinkin korkeakouluopiskeluun, ja sen sijaan, että odotettaisiin paluuta ”normaaliin”, etäopetukseen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin tulisi nyt panostaa, jotta jokainen nuori voisi opiskella paikkakunnasta riippumatta ja täydentää osaamistaan myös päästyään työelämään, Perussuomalainen Nuoriso toivoo.

Nuorten mielenterveys koetuksella

Perussuomalaisten nuorisojärjestö pitää kiistatta selvänä, että nuorten mielenterveys on vakavasti koetuksella, eikä tilanteeseen ole nähtävissä nopeaa parannusta. Perussuomalainen Nuoriso vaatii nopeita kohdennettuja toimia mielenterveyspalvelujen resurssien sekä palvelujen saatavuuden turvaamiseen. Jokainen päivä ilman ammattiapua on massiivinen riski ongelmien pahentumiselle, josta kärsii ensisijaisesti ihminen itse, mutta myös koko yhteiskunta.

– Koska Suomi velkaantuu nopeasti, vaadimme, että hallitus peruu toisen asteen pakollisuus ja maksuttomuus -hankkeen ja kohdentaa varat nuorten mielenterveyden kohentamiseen sekä opetuksen laadun varmistamiseen.

– Oppilaat ja opiskelijat tarvitsevat lisää lähipäiviä, laadukasta opetusta ja aitoa kohtaamista, eivät avoimia luokkatiloja ja muita aikamme surkeimpia innovaatioita. Rahojen soisikin nyt menevän seinien, matkojen ja opetusmateriaalien sijasta opetuksen laatuun ja yksilöllisten tarpeiden tunnistamiseen.

– Rajalliset resurssit on kohdennettava oikein. Panostetaan niihin osa-alueisiin, joissa ongelmia esiintyy, eikä niin, että lisätään jokaiseen osa-alueeseen vähän ja jopa tarpeettomasti. Täsmätoimet nuorten oppimistulosten heikkenemiseen on tehtävä jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa, Perussuomalainen Nuoriso vaatii.

Valtion tuhlailulle loppu

Toisena kohtana tavoitekokonaisuuttaan Perussuomalainen Nuoriso vaatii hallitusta lopettamaan holtittoman rahankäytön jokaisella sektorilla. Verovarat ovat rajalliset, eikä velkaantuminen ole kestävä tie. Epärealistinen hiilineutraaliuustavoite tappaa toimivat yritykset ja pakottaa investoimaan ylihinnoiteltuun ja keskeneräiseen teknologiaan.

– Tällä hetkellä Suomi käyttää yli 1,1 miljardia euroa mm. kehitysapuun, kun samaan aikaan maamme omille yrityksille ei rahaa löydy, vaikka eduskunta on heiltä lailla kieltänyt perusoikeuden liiketoiminnan harjoittamiseen. On perusteltua kysyä, miksi Suomen hallitus vihaa omaa maatansa näin paljon? Perussuomalainen Nuoriso ihmettelee.

Täyskäännös talouspoliittiseen keskusteluun

Nuorisojärjestö esittää talouspoliittiseen keskusteluun täyskäännöstä vaatimalla hallitusta laittamaan politiikassaan Suomen ja suomalaiset etusijalle. Kehitysavusta on leikattava kovalla kädellä, kiintiöpakolaisjärjestelmästä luovuttava ja turvapaikanhakijoita on kotoutettava Tanskan mallin mukaisesti.

Ideologiset hankkeet ja positiivinen syrjintä on lopetettava. Valtion on keskityttävä sen ydintehtäviin, ja turhasta hankehumpasta niin valtio- kuin kuntatasollakin on luovuttava.

Lisäksi Ylen rahoituksesta on leikattava puolet pois ja peruttava polttoaineiden veronkorotukset. Kotimaista teollisuutta sekä pien- ja keskisuuria yrityksiä (erityisesti MARA-alalla ja tapahtumateollisuudessa) on tuettava koronakriisin yli. Suomen kilpailukykyä on vahvistettava suhteessa verrokkimaihin.

Työnantajamaksuja on tarkasteltava, sivukuluja systemaattisesti alennettava, eläkejärjestelmää kehitettävä, henkilökohtaisen konkurssin mahdollisuus selvitettävä ja ulosottojärjestelmää rukattava inhimillisemmäksi, jotta tavalliset ihmiset pääsevät ulos velkakierteestä.

Ei EU:n elpymisrahastolle, kyllä kotimaiselle elvytykselle

Perussuomalainen Nuoriso pitää EU:n elpymisrahastoa luonteeltaan poliittisena ratkaisuna, jonka elvyttävä vaikutus perustuu Etelä-Euroopan alisuoriutujien pelastamiselle, eikä tämä paketti tule siihen edes riittämään, vaan uusia paketteja suunnitellaan jo.

Tässä ratkaisussa Suomen linjaksi on pedattu maksajan rooli, ja vähäiset Brysselin kautta kierrätetyt rahat käytetään paikkailemaan hallitusohjelmaa. Tavoitekokonaisuuden kolmannessa kohdassa nuorisojärjestö vaatii Suomea irtautumaan paketista välittömästi.

– Toteutuessaan paketti avaa tien kohti uusia paketteja ja yhteisvelkaantumisen tietä ja lopulta liittovaltiota. Suomen tulee irtaantua paketista välittömästi eduskunnan ilmoituksella ja aloittaa kohdennetut elvyttävät toimet oman maan kilpailukyvyn vahvistamiseksi sekä sisämarkkinoiden elvyttämiseksi. Emme ole vastuussa Etelä-Euroopan virheistä emmekä Saksan ja Ranskan pankkisektorista, eikä meidän tule niistä syyllisyyttä kantaa, vaatii Perussuomalainen Nuoriso.

Nuorisojärjestön mukaan Suomi voi olla kokoaan suurempi EU:ssa sanomalla ei elpymisrahastolle ja kyllä kotimaiselle elvytykselle.

Suomen Uutiset