Hallitus esittää ajoneuvoverolakia muutettavaksi siten, että henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusveron tasoa kevennettäisiin yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Kevennys kohdistuisi keski- ja suuripäästöisiin autoihin sekä niihin vanhimpiin autoihin, joista ei ole päästömittaustietoa. Uudempien autojen verotus ei muuttuisi.


Valtiovarainvaliokunnan perussuomalaiset kansanedustajat kannattavat lakiehdotusta ja puoltavat sen hyväksymistä muuttumattomana.

– Lakiehdotus on meille tärkeä, sillä asia koskee hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittua ajoneuvoveron laskemista 50 miljoonalla eurolla. Kyse on autoilijoiden kustannusten helpottamisesta, kertoo kansanedustaja ja puolueen valtiovarainvaliokunnan vastaava Ville Vähämäki.

– Veronkevennyksellä alennettaisiin maltillisesti keski- ja suuripäästöisten autojen verorasitusta, sillä erityisesti näiden autojen käyttökustannukset ovat nousseet polttoaineen hinnan kohoamisen myötä. Veronkevennys koskisi vuonna 2025 arviolta keskimäärin 1,8 miljoonaa liikennekäytössä olevaa henkilö- tai pakettiautoa eli vajaata 60 prosenttia liikennekäytössä olevasta henkilö- ja pakettiautokannasta.

Ei suuria vaikutuksia päästöihin

Valiokunnan asiantuntijakuulemisissa pidettiin hyvänä sitä, että veronalennus kohdennettaisiin pienituloisille kotitalouksille, joskin tuotiin esille, että merkittävä osa kohdistuu myös muille kuin matalan tulotason kotitalouksille.

– Hallituksen esityksen mukaan ehdotetulla ajoneuvoveron perusveron kevennyksellä arvioidaan olevan korkeintaan vähäinen liikenteen hiilidioksidipäästöjä lisäävä vaikutus. Tätä näkemystä tuettiin myös valiokunnan asiantuntijakuulemisissa, joskin esitettiin myös toisen suuntaisia näkemyksiä, kertoo Vähämäki.

Hyödyttää kotitalouksia ja yrityksiä

Hallituksen esityksessä on arvioitu, että veronkevennyksellä ei olisi merkittävää vaikutusta uusien autojen hankinnan lykkäämiseen tai siihen, kuinka paljon ja millaisia käytettyjä autoja tuodaan Suomeen.

– Verotuksen keventäminen hyödyntäisi kotitalouksien ohella myös yrityksiä. Tältä osin asiantuntijakuulemisissa viitattiin muun muassa siihen, että veronalennus koskisi valtaosaa vanhasta pakettiautokannasta. Tämä on erittäin tärkeää nykyisessä taloussuhdanteessa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Kevennettyä ajoneuvoveron perusveroa sovellettaisiin kuitenkin vasta 1.1.2025 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon.

SUOMEN UUTISET