Helsingin perussuomalaiset vaativat, että kaupungin kaavoituspolitiikassa otetaan ensisijaisesti huomioon nykyisten asukkaiden tarpeet, puolustetaan lähiluontoa ja säilytetään alueiden ainutlaatuinen luonne. Perussuomalaiset vastustavat Helsingin kaupungin tiivistämispolitiikkaa asukkaiden elämänlaadun ja alueiden omaleimaisuuden kustannuksella.

Perussuomalaiset ovat sitoutuneet puolustamaan Helsingin eri alueiden ainutlaatuista luonnetta ja vastustamaan kaavoituspolitiikkaa, joka perustuu ylisuuriin, keinotekoisiin kasvutavoitteisiin. Viime vuosina kaupunkisuunnittelussa on viitattu kintaalla asukkaiden toiveille ja alueiden historialliselle merkitykselle.

– Kaupungin kasvun tulee olla hallittua, ihmisläheistä ja ennen kaikkea kestävää, ottaen huomioon sekä asukkaiden hyvinvoinnin että lähiluonnon merkityksen, linjaa perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Nuutti Hyttinen.

Paikallisyhteisöjen näkemykset huomioon

Perussuomalaiset vaativat, että Vartioharjun ja muiden vastaavien alueiden kehityssuunnitelmissa noudatetaan avoimuuden, asukaslähtöisyyden ja monimuotoisuuden periaatteita. On ensisijaisen tärkeää, että kaupungin päätöksenteossa otetaan huomioon paikallisyhteisöjen näkemykset ja säilytetään Helsingin ainutlaatuiset, historialliset asuinalueet tuleville sukupolville.

– Meidän on muistutettava itseämme, että Helsingin kehityksen tulee ensisijaisesti palvella nykyisiä asukkaitaan, ei hypoteettisia tulevaisuuden asukkaita. Kaupunkimme on kotimme, ei pelkkä kasvunäkymien palvelija. Päätöksenteossa tulee painottaa olemassa olevien asuinalueiden säilyttämistä ja parantamista, ei pelkästään uudisrakentamisen maksimointia, muistuttaa Perussuomalaisten Helsingin piirin puheenjohtaja Samuli Voutila.

Suomen Uutiset