Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan uutta eläinsuojelulakia. Eduskunnan eläinsuojeluryhmän perussuomalaisten jäsenten mielestä uuden lain tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota eläinten olosuhteisiin ja” hyvinvointiin ja suoda eläimille myös itseisarvo.

Kaikkien eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava

Muun muassa Aamulehti uutisoi, että perussuomalaiset on Animalian ja Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen kyselyn perusteella Suomen eläinsuojeluvastaisin puolue.

– Tämä ei pidä paikkaansa. Perussuomalaiset ei ole eläinsuojeluvastainen. Puolueessa on käyty keskustelua eläinten suojelua koskevista linjauksista. Emme hyväksy esimerkiksi halal-teurastusta, koska se aiheuttaa eläimille kärsimyksiä. Olemme vedonneet maa- ja metsätalousministeriinkin tästä. Mielestämme tuotantoeläimet eivät saa kärsiä turhaan missään elämänsä vaiheessa, toteaa eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja, varatuomari Leena Meri.

– Mielestämme emakkohäkeistä on paikallaan luopua, kun tehdään uusi sikala tai remontoidaan vanha. Parsinavetoistakin olisi hyvä päästä eroon aikanaan, kuitenkin niin, että maitotilallisilla on aikaa varautua muutokseen. Kaikkien eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava. Esimerkiksi kivunlievityksestä on aina huolehdittava erilaisten kipua aiheuttavien toimenpiteiden yhteydessä, eduskunnan eläinsuojeluryhmän puheenjohtaja Ritva Elomaa painottaa.

Pentutehtailu kuriin tunnistusmerkinnällä

Perussuomalaiset ovat tehneet lukuisia lakialoitteita eläinten hyvinvoinnin puolesta.

– Itse olen tehnyt kirjallisen kysymyksen maa- ja metsätalousministerille lemmikkien pakollisesta tunnistusmerkinnästä. Merkintä on tärkeä, koska sillä on mahdollista estää pentutehtailua, laitonta eläinkauppaa ja se vähentäisi myös eläinten hylkäämisiä. Tästä pitäisi säätää uudessa eläinsuojelulaissa, kansanedustaja Anne Louhelainen vetoaa.

Kyttäämisen sijaan yhteistyötä

Animalian ja Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen kyselyssä nostettiin esille myös eläintuotantotilojen ja teurastamoiden valvonnan lisääminen niin, että kansalaisetkin voisivat osallistua olosuhteiden tarkkailuun.

– Me emme vastusta eläintuotantotilojen ja teurastamoiden eläinsuojeluvalvonnan lisäämistä, mutta ehdotettu kaikelle kansalle avoin tarkkailu kuulostaa liian radikaalilta muutokselta. Jopa kansanedustajatkin saavat olla omassa rauhassa työhuoneissaan. Sallikaamme tämä maaseutuyrittäjillekin, sanoo kansanedustaja Laura Huhtasaari.