Valtiovarainvaliokunnan jäsen Vilhelm Junnila ja valtiovarainministeri Mika Lintilä ovat eri linjoilla dieselin hinnankorotuksista.

Vilhelm Junnila totesi eduskunnan kyselytunnilla, että korotukset nestemäisten polttoaineiden valmisteveroihin ja parafiinisen dieselöljyn verotuen poistaminen johtavat myös ympäristöystävällisen dieselin litrahinnan korotuksiin.

Junnila ihmetteli, miten suunnitelmat ovat linjassa tehtyjen ilmastolupausten kanssa.

Ministerin toteamus tuskin pitää paikkaansa

Lintilä vastasi, ettei biodieselin tukeen ole tulossa mitään muutosta. Junnila ei ollut vastaukseen tyytyväinen ja tänään jätetyssä kirjallisessa kysymyksessä hän vaatii Lintilää tarkentamaan lausuntoaan.

Väitteensä tueksi Junnila on selvittänyt energiasisältöveron, hiilidioksidiveron, huoltovarmuusmaksun ja verotuen poistamisen vaikutukset biodieselöljyn kaikkiin tuoteryhmiin.

– Laskelmien perusteella arvioin, ettei ministerin toteamus siitä, ettei biodieselin tukeen olisi tulossa mitään muutosta, voi sellaisenaan pitää paikkaansa, Junnila toteaa.

Päättäjillä oltava samanlainen tilannekuva

Junnilan mukaan on tärkeää, että päättäjillä on samanlainen tilannekuva, jotta voidaan arvioida ehdotusten vaikutuksia etenkin vientiteollisuuteen ja kuljetusalalle.

– Päättäjillä on oltava yhdenmukainen tilannekuva siitä, mitä tämä tulisi tarkoittamaan Suomen viennille. 250 miljoonan euron veronkorotus polttonesteisiin yhdistettynä dieselöljyn verotuen 120 miljoonan euron leikkaukseen vaikuttaa huonosti harkitulta, Junnila toteaa.

SUOMEN UUTISET