Ruotsin porvarihallitus asetti kesällä komitean, jonka tehtävänä on selvittää, pitäisikö ammattiliittojen antamalle puoluerahoitukselle hankkia jäsenten suostumus. Käytännössä kyse on ollut liittojen miljoonatuesta sosialidemokraateille. Puoluetuen osoite voisi muuttua dramaattisesti, koska suuri osa järjestäytyneestä työväestöstä kannattaa ruotsidemokraatteja.

Valtiopäiväpuolueiden antaman selvityksen mukaan ainoa ammattiliitoilta taloudellista tukea saava puolue on sosialidemokraatit. Tämä siitäkin huolimatta, että LO:n liittojen jäsenistä 40,9 prosenttia kannattaa ruotsidemokraatteja. Demareiden kannatus oli samassa selvityksessä 31,3 prosenttia (SCB, 6/2022)

Vielä 10 vuotta sitten 11 ammattiliittoa antoi sosialidemokraateille yhteensä 7,6 miljoonaa kruunua. Vuonna 2022 antajaliittoja oli enää kolme ja summa oli alle kaksi miljoonaa kruunua.

Viime vuosien hövelein demareiden tukija on ollut kuitenkin ammattiliittojen keskusjärjestö LO. Sen myöntämä tuki on ollut vuosittain kuuden miljoonan kruunun luokkaa. Vaalivuonna summa saattaa olla moninkertaisesti suurempi.

Keskusjärjestö ei suostumuksia kysele

Ammattiliittojen keskusjärjestö ei ole aikeissa päästää irti sosialidemokraateista. LO:n tulkitsee komitean asettamistekstiä siten, että mielipidettä rahallisen tuen suuntaamisesta kysyttäisiin ainoastaan liittojen jäseniltä, ei itse keskusjärjestöltä.

LO:n liittojen demarivaltaisissa johtoelimissäkin on yksimielinen näkemys siitä, että tukea demareille on syytä jatkaa. IF Metall on antanut vuosittain sosialidemokraateille 1,5 miljoonaa kruunua ja varapuheenjohtaja Tomas Within mukaan hyvä niin.

– Yhteistyömme sosialidemokraattien kanssa on eräs keino viedä tavoitteitamme mahdollisimman menestyksekkäästi eteenpäin. Oikeistohallitukseen verrattuna meidän on paljon helpompi tulla kuulluksi, kun maassa on demarivetoinen hallitus. Parempi se on myös jäsentemme asemalle yhteiskunnassa, varapuheenjohtaja perustelee Lag&Avtal -julkaisussa.

SUOMEN UUTISET