Eduskunnassa keskusteltiin eilen kansalaisaloitteesta, jossa esitetään toisen asteen opiskelun muuttamista maksuttomaksi. Aloitteen kustannukset olisivat noin 100 miljoonaa euroa vuodessa.

Perussuomalaiset korostivat eduskuntakeskustelussa keinoja, joilla toisen asteen opiskelukustannuksia voitaisiin alentaa.

– Mahdollinen taloudellinen tuki tulee kohdentaa ennen kaikkea pienituloisille perheille, joille erityisesti koulumateriaalin hankinta ja pitkät koulumatkat aiheuttavat ongelmia, kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Ritva ”Kike” Elomaa toteaa.

Laadukasta opetusta lähellä kotia

Perussuomalaiset haluavat turvata laadukkaan ja tehokkaan opetuksen mahdollisimman lähellä kotia.

– On panostettava kouluverkon ylläpitoon sekä homekoulujen kunnostukseen. Myös pienempien lukioiden ja ammattioppilaitosten säilyttäminen koko Suomessa on taloudellisesti ja inhimillisesti tärkeää, Elomaa lisää.

Perussuomalaisten kansanedustajat Sami Savio ja Juho Eerola korostavat toimivan oppilaitosverkon merkitystä opiskelijoille Elomaan tavoin.

– Pitkät koulumatkat tai opiskelija-asunnon hankkiminen opiskelupaikkakunnalta aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia monelle toisen asteen opiskelijalle. Lapsuudenkodista muuttaminen on varsinkin alaikäiselle muutenkin iso elämänmuutos omasta taloustilanteesta riippumatta, Savio huomauttaa.

– Mahdollisimman monen opiskelijan on voitava käydä koulua kotoa käsin ja mielellään myös jalan, Eerola täydentää.

Perussuomalaiset ovat vaatineet eduskunnassa parhaillaan meneillään olevan lukiolain käsittelyn yhteydessä pienten lukioiden aseman turvaamista, jotta mahdollisimman monet nuoret voisivat suorittaa lukio-opinnot omalla kotiseudullaan.

Oppikirjat tehokkaampaan käyttöön

Kansanedustaja Arja Juvonen nosti eduskuntakeskustelussa esille oppimateriaalin tiheän uusimisrytmin, joka vaikeuttaa käytettyjen oppikirjojen kierrättämistä.

– Oppikirjoja tulisi voida käyttää tehokkaammin. Esimerkiksi lukiokirjojen vaihtuvuus on suuri. Vaaditaan uusinta painosta, vaikka tieto on samaa myös vanhemmissa painoksissa. Näin kirjojen kierrätys ei ole mahdollista vaan on aina ostettava uusi, Juvonen toteaa.

Perussuomalaisten näkemyksen mukaan toisen asteen opiskelukustannuksia voitaisiin alentaa merkittävästi myös siirtämällä oppimateriaali vaiheittain avoimeen verkkoympäristöön laatu ja tekijänoikeudet huomioiden. Lopputulos olisi yleinen, yhteinen ja jatkuvasti täydennettävä kansallisen oppimateriaalin tietopankki.

SUOMEN UUTISET