Perussuomalainen Nuoriso vastustaa Marinin hallituksen pyrkimystä myöntää laittomille siirtolaisille opiskelijan oleskelulupia.

Uudessa esityksessä kielteisen turvapaikkapäätöksen — siis karkotuspäätöksen saaneet voisivat jäädä maahan, mikäli he löytävät opiskelupaikan. Tämä mahdollistaisi karkotuspäätöksen kiertämisen hakemalla opiskelupaikkaa Suomesta. PS-Nuoriso näkee ehdotuksen helpottavan elintasosiirtolaisten maassaoloa suomalaisten ja ennen kaikkea suomalaisten opiskelijoiden kustannuksella.

– Hallituksen tavoite saada kielteisen turvapaikkapäätöksen jääneet maahan hinnalla millä hyvänsä näyttää jo todella epätoivoiselta. Kuten monesti aiemmin, myös tässä päätöksessä keskusta saa toimia kynnysmattona vihervasemmiston tavoitteiden toteuttamiseksi. Olisiko aika vetää johtopäätöksiä? toteaa järjestön puheenjohtaja Miko Bergbom.

Säilöön ja palautukseen

Perussuomalainen Nuoriso vaatii hallitusta keskittymään kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden siirtolaisten palauttamiseen kotimaihinsa sen sijaan, että heille rakennetaan väyliä pysyvään oleskeluun Suomessa.

Mikäli lähtömaa ei suostu vastaanottamaan omia kansalaisiaan, mallia voidaan ottaa sosiaalidemokraattisesta Tanskasta: turvapaikanhakijat pidetään kolmannessa maassa koko prosessin ajan, jolloin kielteisen päätöksen jälkeen ei ole mahdollisuutta jäädä Suomeen.

– Lienee selvää, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet eivät ole kansainvälisen suojelun tarpeessa, joten heillä ei myöskään ole asiaa jäädä Suomeen pyörimään. Sen sijaan, että luodaan mekanismeja heidän pitämiseksi Suomessa, meidän pitäisi tehostaa heidän talteenottoa ja palautusta kotimaihinsa. Arvon pääministeri voisi ottaa mallia tähän tanskalaisilta kollegoiltaan, ehdottaa järjestön 3. varapuheenjohtaja Lauri Laitinen.

SUOMEN UUTISET