Tilastojen mukaan suuri osa suomalaisista korkeakouluista valmistuneista ulkomaalaisista opiskelijoista muuttaa pois maasta pian valmistumisensa jälkeen. Perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen ei pidä Suomen julkisen talouden kannalta edullisena tilannetta, jossa Suomessa ilmaiseksi koulutetuista ulkomaalaisista opiskelijoista lähes puolet vie osaamisensa muualle heti valmistuttuaan.

Tämän kevään korkeakoulujen ensimmäisessä yhteishaussa oli yli 61 800 hakijaa, mikä on noin kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2022. Suomen kansalaisten osuus hakijoista oli ainoastaan 14 %. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2021 raportin mukaan suurin osa ammattikorkeakouluista (89 %) ja yliopistoista (88 %) valmistuneista suomen kansalaisista oli työllisiä vuosi valmistumisen jälkeen.

Sen sijaan ulkomaiden kansalaisista työllisten osuus oli huomattavasti pienempi, vain 43–53 %. Eroa työllisissä selittää ulkomaalaisten opiskelijoiden maastamuutto korkeakoulusta valmistumisen jälkeen. Tämä ei ole kansanedustaja Ari Koposen mukaan ihme, sillä työmarkkinamme ovat jäykät ja elinkustannukset sekä työn verotus korkeaa.

– Suomeen opiskelemaan muuttavat ulkomaalaiset eivät hyödytä julkista talouttamme, vaan päinvastoin aiheuttavat veronmaksajille valtavasti kuluja lukukausimaksujen, opintotukien ja asumislisän muodossa, kun saavat opiskella täällä täysin ilmaiseksi, ihmettelee Koponen.

Suomi rekrytoi aggressiivisesti

Opetushallituksen mukaan ulkomaalaisten hakijoiden ryntäystä selittää kansallisten toimijoiden kanssa tekemä aktiivinen opiskelijarekrytointi ja maakuvatyö sekä viime kevään opiskelijan oleskelulupauudistus.

– Onko opetus- ja kulttuuriministeriö laskenut, että kansainvälisiä opiskelijoita kannattaa aggressiivisesti rekrytoida Suomeen täyttämään korkeakoulujen aloituspaikat, kun heistä jää valmistumisen jälkeen maahan ainoastaan 57–62 %? Koponen kyseenalaistaa.

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen tilastot vuodelta 2018 osoittavat, että AMK:sta valmistuneista EU- ja ETA-maiden kansalaisista reilu kolmannes (38 %) oli muuttanut maasta vuosi valmistumisen jälkeen. Yliopistoista valmistuneista maasta muuttaneita oli 43 %. Toisin sanoen Suomeen jää AMK:sta valmistumisen jälkeen 62 % ja yliopistosta valmistumisen jälkeen vain 57 % ulkomaalaisopiskelijaa.

Suomen Uutiset