Suomalaisten maahanmuuttoahdistus kasvaa ja vaikuttaa myös äänestyspäätöksiin vaaleissa: ”Ahdistutaan, etteivät päättäjät tee mitään ja koetaan syyllisyyttä omasta toiminnasta.”

Suomalaiset ovat hyvin huolissaan ”maahanmuutoksesta” ja ovat myös valmiita muuttamaan omaa käyttäytymistään Suomen suojelemiseksi. Tämä käy ilmi Perussuomalaisten Nuorten tänään tekemästä kyselystä.

Maahanmuuttoahdistus on lisääntynyt erityisesti nuorten ja naisten keskuudessa. Puolet vastaajista sanoo, että ehdokkaan maahanmuuttonäkemykset vaikuttivat äänestyspäätökseen kevään eduskuntavaaleissa.

Maahanmuutos vakava uhka

Maahanmuutos huolestuttaa suomalaisia aiempaa enemmän. Kolme neljästä kyselyyn vastanneista pitää maahanmuutosta vakavana uhkana.

Perussuomalaiset Nuoret kävi kyselemässä suomalaisten tunnelmia.

– Asiana se on radikaali, pelottava ja iso asia. Kukaan ei voi tietää, mitä tapahtuu ensi vuonna, 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä. Esimerkiksi syntyvyyden nousu maahanmuuttajilla aiheuttaisi sen, että
Helsinki olisi ihan erinäköinen paikka, pohtii Toni Jalonen.

– Kyllä se herättää tietynlaista ahdistusta. Toiveeni on olla kolmen pienen lapsen äiti, niin lähinnä heidän tulevaisuutta ajatellen, toteaa Auri Siika-aho.

Kärsijöinä nuoret, naiset ja kaupunkilaiset

Myös suomalaisten maahanmuuttoahdistus on lisääntynyt. 17 prosenttia kyselyyn vastanneista koki maahanmuuttoahdistusta, erityisesti nuoret, naiset ja kaupunkilaiset.

– Ollaan voimattomia ja ollaan ahdistuneita siitä, että mitään ei tapahdu ja poliitikot ja päättäjät eivät tee mitään. Lisäksi osa ihmisistä kokee syyllisyyttä siitä, että oma toiminta aiheuttaa raiskauksia, arvioi Perussuomalaisten nuorten varapuheenjohtaja Liina Isto.

Ihmiset muuttavat käyttäytymistään

Kansalaiset ovatkin ryhtyneet itse toimimaan.

– 71 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoo, että on muuttanut käyttäytymistään tai kulutustottumuksiaan maahanmuutoksen torjumiseksi, huomauttaa Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen.

Ihmiset ovat vähentäneet halal-lihan syömistä (41 %), moskeijoissa käymistä (32 %) ja burkhaostoksia (25 %). Osa on jopa päättänyt hankkia itse lapsia (16 %).

– Jotenkin tämä nyt viittaa siihen, että ahdistus kääntyy oman toiminnan lisääntymiseen, mikä sinänsä on hyvä asia, mutta kyllä sen pitäisi myös kääntyä siihen, että poliitikoilta vaaditaan enemmän. Kansalaiset
ottavat maahanmuutoksen paljon vakavammin kuin mitä se tähän saakka Suomen politiikassa on otettu, muistuttaa Kinnunen.

Maahanmuuttonäkemykset vaikuttivat vaaleissa

Maahanmuuttoasiat näyttivät vaikuttavan suomalaisten äänestyskäyttäytymiseen. Puolet vastanneista sanoo ehdokkaan maahanmuuttonäkemysten vaikuttavan ehdokasvalintaan. 40 prosenttia äänesti kevään eduskuntavaaleissa ehdokasta, joka toimii maahanmuutoksen torjumiseksi. 43 prosentin mielestä Suomen
palautuspolitiikka ei ole tarpeeksi kunnianhimoista.

– Seuraava hallitus joutuu tekemään monta tärkeää maahanmuuttopäätöstä. Ensimmäinen on palautuskeskukset, joista ensimmäinen valmistuu vuonna 2020. Suomellahan ei semmoista vielä ole. Toiseksi EU:n puheenjohtajamaana Suomella on ensikäden mahdollisuus vaikuttaa siihen, että EU:n palautuspolitiikka tulee kunnianhimoisemmaksi. Kolmanneksi pitää ottaa ne strategiset askeleet siihen, että väestö saadaan suomalaisemmaksi, listaa Kinnunen.

Kirjoitus on satiirinen kuvaelma Suomen politiikasta, jossa keskitytään keksittyyn ilmastoahdistukseen, kun samalla sivuutetaan täysin maahanmuuton aiheuttamat riskit ja uhat. Kirjoitus perustuu MTV:n
artikkeliin.

SUOMEN UUTISET