– Odotusten mukaisesti näyttää siltä, että Suomi on saamassa ennennäkemättömän punaisen hallituksen. Kyse ei ole pelkästään siitä, mitkä puolueet ovat mukana, vaan myös siitä, että niin demarit, vasemmisto kuin vihreät ja RKP ovat tietyssä mielessä radikalisoituneet ja siirtyneet vasemmalle, sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksen Eduskunnan Pikkuparlamentissa avannut Jussi Halla-aho sanoo eduskuntavaalien menneen puolueen osalta paremmin kuin juuri kukaan olisi osannut pelätä tai toivoa.

– Lisäsimme edustajiemme määrää 22:lla, emmekä ole koskaan olleet näin lähellä suurimman puolueen asemaa. Kuntopiikki sattui melkein optimaaliseen kohtaan. Jos vaalit olisi järjestetty viikkoa myöhemmin, olisimme olleet suurin puolue. Tätä ei kuitenkaan kannata liiaksi murehtia. Esimerkiksi hallitukseen osallistuminen on kiinni muiden puolueiden yhteistyökyvystä ja -halusta, ei siitä, mikä puolue on suurin tai toiseksi suurin, Halla-aho painottaa.

”Perussuomalaiset eivät ole tilapäinen häiriö”

Halla-aho toivoo muiden puolueiden ymmärtävän viimeistään näiden vaalien jälkeen, että perussuomalaiset eivät ole tilapäinen häiriö, joka menee pois, kun riittävän kauan odotellaan.

– Me emme ole pelkkä muiden epäonnistumisista elävä protestipuolue, kuten monet näyttävät uskovan. Ihmiset äänestävät meitä, koska he jakavat meidän ajattelutapamme ja arvomaailmamme. Tiedämme kyselytutkimuksista, että perussuomalaisten linjauksilla on paljon enemmänkin kannatusta kuin 17,5 % äänestäjistä. Kasvupotentiaalia siis on. Realisoituuko se vaalituloksissa, on suurelta osin kiinni siitä, miten uskottavalla tavalla ajamme asiaamme arkipäivän politiikassa. Jokainen meistä on puolueen käyntikortti ja mainostaulu.

Perussuomalaisten kannatus nousi vaaleja edeltäneinä viikkoina etenkin naisäänestäjien joukossa.

– Olemme selvästi suurin työväenpuolue, mutta myös yrittäjien osuus äänestäjistä on huomattava. Olemme löytäneet sellaisia lähestymiskulmia, joissa duunarin ja yrittäjän edut kohtaavat eivätkä ole ristiriidassa, ja tätä linjaa meidän on mielestäni syytä jatkaa, Halla-aho sanoo.

– Painopisteen tulee olla niissä teemoissa, jotka yhdistävät erilaisia äänestäjiämme ja toisaalta erottavat meidät kaikista muista puolueista.
Haluan kiittää vielä kerran perussuomalaisten piirijärjestöjä ja paikallisyhdistyksiä kovasta työstä ja hyvin tehdystä kampanjasta.

Punavihreät vievät, keskusta vikisee

Hallitustunnustelijan rooli lankesi vaalituloksen perusteella sosialidemokraateille ja Antti Rinteelle.

– Perussuomalaiset lähtivät keskusteluihin vakavalla ja rakentavalla asenteella, vaikka luonnollisesti oli selvää, että demareiden valmiudet tehdä yhteistyötä kanssamme olivat heikot, jopa olemattomat. Meidän osaltamme tunnustelut olivatkin todennäköisesti lähinnä taktista teatteria.

– Rinne halusi ennen kaikkea luoda kokoomuksen ja keskustan suuntaan mielikuvaa siitä, että muitakin vaihtoehtoja on, jos nämä puolueet eivät jousta riittävästi, Halla-aho uskoo.

Halla-ahon mukaan Suomi on saamassa ennennäkemättömän punaisen hallituksen.

– Kyse ei ole pelkästään siitä, mitkä puolueet ovat mukana, vaan myös siitä, että niin demarit, vasemmisto kuin vihreät ja RKP ovat tietyssä mielessä radikalisoituneet ja siirtyneet vasemmalle. Niistä kaikista on tullut voimakkaasti identiteettipuolueita. Perinteiset teemat kuten työväestön asema ja ympäristö ovat tehneet tilaa muodikkaille teemoille kuten fanaattisille maahanmuuttonäkemyksille, intersektionaaliselle feminismille ja yleiselle todellisuuskriittisyydelle. Keskusta on konservatiivisempi, mutta Sipilän kauden jälkeen sielläkin on voimakasta sisäistä painetta siirtyä vasemmistolaisempaan politiikkaan.

– Ei varmaankaan ole kohtuullista haukkua vielä hallitusta, jota ei ole edes koottu, mutta lienee kohtuullista ennustaa, että tällä porukalla saadaan koottua erittäin yrittäjä- ja teollisuusvihamielinen hallitus, joka rahoittaa vaalilupauksiaan veronkorotuksilla, rapauttaa Suomen kilpailukykyä ilmastoposeerauksella, lisää parhaan kykynsä mukaan haitallista maahanmuuttoa ja sen kustannuksia sekä hyökkää sananvapautta vastaan erilaisilla ”vihapuheen” vastaisilla kampanjoilla. Punavihreät heiluttavat tahtipuikkoa, ja keskusta saa palkinnoksi muutaman siltarummun ja maakuntahallinnon, Halla-aho sivaltaa ja myöntää perussuomalaisten pettyneen kokoomuksen ja keskustan haluttomuuteen tehdä yhteistyötä puolueen kanssa.

Eristämispolitiikka loppuu vain äänestämällä

Se, että vaalien suurin häviäjä, keskusta, menee hallitukseen ja vaalien suurin voittaja, eli perussuomalaiset, jää sen ulkopuolelle, on herättänyt paljon kummastusta äänestäjissä.

– Monet kysyvät, mitä mieltä on koko äänestämisessä, jos sillä ei voi vaikuttaa päätöksentekoon. Meidän täytyy muistaa ja muistuttaa äänestäjiämme, että juuri tämä on eristämispolitiikan tavoite. Muut puolueet haluavat, että perussuomalaisten kannattajat turhautuvat äänestämiseen ja jäävät seuraavalla kerralla kotiin. Vastaavasti eristämispolitiikka loppuu vain, jos muut puolueet näkevät, että kannattajamme äänestävät meitä vaaleista toiseen.

– Olemme näillä näkymin pääoppositiopuolue tällä vaalikaudella. Tulemme tekemään myös oppositiossa asiapolitiikkaa. Emme räksytä hallitukselle periaatteen vuoksi vaan nostamme esiin epäkohtia ja tarjoamme perussuomalaisia ratkaisuja, Halla-aho painottaa.

SUOMEN UUTISET