Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen korostaa tuoreessa blogikirjoituksessaan äänestämisen tärkeyttä tulevissa europarlamenttivaaleissa.

Kansanedustaja Olli Immonen muistuttaa, että arviolta jo noin 70–80 prosenttia Suomen lainsäädännöstä perustuu Euroopan unionissa tehtyyn lainsäädäntöön.

– Jatkossa vanhat puolueet pyrkivät luovuttamaan suomalaisille kuuluvaa päätäntävaltaa yhä enemmän EU:lle. Liittovaltiopuolueet haluavat syventää EU:n integraatiota eli luoda EU:sta muun muassa tulonsiirtounionin, jossa vahvemmat kansantaloudet rahoittavat heikompia kansantalouksia. Lisäksi järjestelmäpuolueet haluavat EU:lle suuren yhteisen budjetin ja yhtenäisen veropolitiikan, Immonen toteaa.

– Tällä hetkellä suuri osa maatamme koskevasta talous-, finanssi-, maatalous-, ympäristö- ja liikennesääntelystä sanellaan meille Brysselistä. Vaikka EU näyttäytyy monille suomalaisille kaukaisena, todellisuudessa EU määrää jatkuvasti suomalaisten asioista. Nämä ovat jo itsessään tärkeä syy äänestää perussuomalaisia, eli ainoaa puoluetta Suomessa, joka vastustaa EU:n liittovaltiokehitystä ja kansallisen itsemääräämisoikeudestamme luovuttamista ylikansallisille tahoille.

Suuri ryhmä takaa suuremman vaikutusvallan

Immonen pitää hyvänä asiana perussuomalaisten tavoitetta päästä vaikuttamaan EU:ssa osana uutta, mahdollisimman suurta kansallismielisten puolueiden ryhmittymää, jolla on mahdollisuudet päästä vaikuttamaan unionin kehityksen suuntaan.

– Poliittinen tilanne Euroopassa on muuttunut viimeisten vuosien aikana. Varsinkin vuoden 2015 maahanmuuttoinvaasio aiheutti suuria poliittisia muutoksia useissa Euroopan maissa. Kansallismieliset puolueet ovat kasvaneet ja nousseet hallitusvaltaan muun muassa Itävallassa, Italiassa ja Virossa. Tämä tulee väistämättä vaikuttamaan jatkossa myös EU:n päätöksentekoon, Immonen toteaa.

– Perussuomalaisten tavoitteena on olla seuraavalla kaudella samassa ryhmässä esimerkiksi Tanskan kansanpuolueen, Vaihtoehto Saksan, Itävallan vapauspuolueen, Italian Liigan sekä Viron konservatiivisen kansanpuolueen kanssa. On tärkeää tehdä yhteistyötä kaikkien niiden puolueiden kanssa, jotka jakavat keskeiset yhteiset tavoitteet. Suurella europarlamenttiryhmällä on enemmän vaikutusvaltaa.

Immonen näkeekin tilanteen myös siten, että perussuomalaisten ehdokkaat ovat keräämässä ääniä uudelle, nousevalle eurooppalaiselle kansallismieliselle liikkeelle.

– Perussuomalaisten on ollut ensiarvoisen tärkeää asettaa vaaleissa ehdolle mahdollisimman paljon hyviä ehdokkaita, jotka kykenevät keräämään mahdollisimman paljon ääniä yhteiseen eurooppalaiseen kansallismieliseen pottiin.

”Perussuomalaiset vastaan muut”

Immonen nostaa kirjoituksessaan esiin, että kommunismin romahdus 1980-90-lukujen taitteessa muutti poliittisen kentän sosialismi-kapitalismi-akselilta enemmän talouspolitiikkaan perustuvalle vasemmisto-oikeisto-akselille. Vasemmisto-oikeisto-jako on liittynyt myös siihen, miten suuri rooli valtiolle halutaan antaa yhteiskunnassa.

– Kiihtyneen globalisaation ja maahanmuuttoinvaasion myötä puolueet ovat asettuneet uudelle globalismi-kansallismielisyys-akselille. Voidaankin sanoa, että suomalaisilla äänestäjillä on valittavanaan vaaleissa vain kaksi vaihtoehtoa: globalistiset vanhat puolueet tai kansallismieliset perussuomalaiset.

Vaalien boikotoiminen ei kannata

Immonen toivoo, että kansallismieliset ja EU-kriittiset äänestäjät eivät protestoisi EU:ta vastaan jättämällä äänestämättä, sillä tällöin europarlamenttiin saadaan kansallismielisten sijaan liittovaltiokehityksen ja haittamaahanmuuton edistäjiä.

– EU-myönteisten puolueiden kannattajat ovat tunnetusti aktiivisia äänestäjiä. Siksi äänestämättä jättäminen eurovaaleissa on suoraan vallan ojentamista liittovaltiokehitystä ja haittamaahanmuuttoa edistäville puolueille.

– Vanhat puolueet haluavat EU-maiden toimivan globaaleina sosiaalitoimistoina. Perussuomalaiset taas ajavat EU:ssa ensisijaisesti suomalaisten etuja, mutta samalla myös koko eurooppalaisen sivilisaation etua. Haluamme puolustaa Euroopan kansojen itsemääräämisoikeutta, identiteettejä, kulttuureita ja perinteitä sekä tukkia Euroopan ulkorajat laittomilta maahantulijoilta. Tämän lisäksi Eurooppaan tulleet elintasopakolaiset ja rikolliset on saatava palautettua takaisin lähtömaihinsa, Immonen korostaa.

Immonen mielestä Euroopan maiden on tärkeää tehdä omista lähtökohdistaan käsin yhteistyötä koko mannertamme koskettavissa suurissa kysymyksissä ja luopua kasvavaa eripuraa aiheuttavista vanhan EU-eliitin hankkeista, erityisesti EU:n liittovaltiohankkeesta.

PS tuonut vaihtoehdon takaisin politiikkaan

Immonen muistuttaa, että Suomessa elettiin pitkään aikakautta, jolloin kaikki puolueet näyttäytyivät äänestäjien silmissä samanlaisena harmaana massana. Nyt perussuomalaiset ovat muuttaneet tilanteen.

– Perussuomalaiset ovat tuoneet vaihtoehdon takaisin suomalaiseen politiikkaan. Pyrkimyksenämme on haastaa nykyiset valtasuhteet, jotka eivät ole Suomen edun mukaisia. Haluamme vaikuttaa politiikallamme siihen, että suomalaiset saavat jatkossa päättää itse omista asioistaan. Mitä lähempänä päätöksentekovalta on kansaa, sitä paremmin päätökset vastaavat kansan tahtoa.

– Perussuomalaisten politiikka lähtee siitä, että vain Suomen kansalla on rajoittamaton oikeus päättää vapaasti ja itsenäisesti omista asioistaan. Jos kansalaiset haluavat palauttaa kansallisen itsemääräämisoikeutemme sekä säilyttää Euroopan Eurooppana ja Suomen Suomena, ääni perussuomalaisille eurovaaleissa on ainoa vaihtoehto, Immonen korostaa.

SUOMEN UUTISET